Some Aspects of Improving the Profit Management of Energy Companies in Ukraine

Keywords: profit, profit management, formation, distribution and use of profit, profit centre, incentive regulation

Abstract

The article investigates the system of enterprise profit management with the identification of the main components of this process. There is dedicated profit generation by activity, profit sharing and organization-methodological component, which includes organizational and information support, systems and methods of analysis, planning and internal control of profit. A comprehensive substantiation of the theoretical foundations of the enterprise profit management system provides sufficient basis for the study of the actual practical aspects of the enterprise profit management process of the energy complex. It is researched that the profit management at the enterprise is carried out according to the basic directions of activity taking into account the business processes according to the organizational structure, which is divided into directories and it is proposed to manage the distribution and use of the profit of the enterprise in stages, guided by the management approach according to the profit centres. Centre managers would be able to make and implement financial decisions on their own, control the revenue and expenditure of the centres concerned, generate revenue that would determine the effectiveness of their operations. It is revealed that the state of the grids and power equipment of the enterprise needs additional power for electricity consumers and requires significant investments that can be attracted only if incentive regulation is implemented and the need to adjust the regulatory rate of return on regulatory asset bases — 0.05 relative units (for the base created at the date of transition to incentive regulation) and 0.17 (for the base created after the transition to incentive regulation). It is also proposed to extend the base of regulatory period, whereby the tariff is initially set at 3 years, then at 5, and then can reach 8 years, which will contribute to economic stabilization for the enterprise and consumers. The proposed measures will improve both the qualitative and quantitative parameters of the enterprise profit management system.

References

Blank, I. A. (2002). Upravleniye pribylyu. Kyiv: Nika-Tsentr.

Blonska, V. I., & Vuzhynska, O. I. (2008). Vdoskonalennia formuvannia i vykorystannia prybutku pidpryiemstv. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 18 (1). pp. 122–128.

Bukatiuk, U. (2018, February 14). Svitlo za RAB-taryfom. Yak tse vplyne na spozhyvachiv ta yaki nebezpeky. Retrieved from Espreso TV: http://bit.ly/38Ot4lp.

Denysenko, L. O., & Kucheriavenko, Yu. O. (2014). Shliakhy polipshennia protsesu upravlinnia prybutkom na pidpryiemstvi. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu, 1. pp. 145–153.

Kalinichenko, Z. (2008). Vykorystannia metodu leverydzhu v upravlinni strukturoiu prybutku y kapitalu. Ekonomichnyi analiz, 2 (18). pp. 212–214.

Kilnytskyi, O. (2018, March 13). RAB chy ne RAB: yak oblenerho porozumitysia zi spozhyvachamy shchodo taryfiv. Retrieved from Mind.ua: http://bit.ly/2Q8LZRB.

Kovalenko, L. O., & Remnova, L. M. (2006). Finansovyi menedzhment. Kyiv.

Krainyk, O. P., & Klepykova, Z. V. (2000). Finansovyi menedzhment. Lviv: Derzhavnyi un-t «Lvivska politekhnika».

Popovych, P., Popovych, Ya. (2008). Operatsiinyi analiz prybutku v skladi marzhynalnoho dokhodu. Ekonomichnyi analiz, 2 (18). pp. 263–267.

Pro vnesennia zmin do postanovy Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi enerhetyky, vid 23 lypnia 2013 roku № 1009: postanova Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi enerhetyky, vid 27.07.2017 № 972. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2wZH4LR.

Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia neobkhidnoho dokhodu vid zdiisnennia diialnosti z postachannia elektrychnoi enerhii za rehulovanym taryfom u razi zastosuvannia stymuliuiuchoho rehuliuvannia: postanova Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi enerhetyky, vid 11.07.2013 № 898. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3cTuVsF.

Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia rehuliatornoi bazy aktyviv subiektiv pryrodnykh monopolii u sferi elektroenerhetyky: postanova Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi enerhetyky, vid 11.07.2013 № 899. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2IImguX.

Pro zatverdzhennia Poriadku vstanovlennia (formuvannia) taryfiv na posluhy z rozpodilu elektrychnoi enerhii: postanova Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi enerhetyky, vid 05.10.2018 № 1175. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2TLTJLo.

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2013 rik. (n.d.). Retrieved from PAT «Khmelnytskoblenerho». http://bit.ly/2U8g7gY.

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2014 rik. (n.d.). Retrieved from PAT «Khmelnytskoblenerho». http://bit.ly/2WdUxdx.

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2015 rik. (n.d.). Retrieved from PAT «Khmelnytskoblenerho». http://bit.ly/2TMWgVC.

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2016 rik. (n.d.). Retrieved from PAT «Khmelnytskoblenerho». http://bit.ly/2TPpDH5.

Richna informatsiia emitenta tsinnykh paperiv za 2017 rik. (n.d.). Retrieved from PAT «Khmelnytskoblenerho». http://bit.ly/3aXfQ7B.

Stymuliuiuche rehuliuvannia. (n.d.). Retrieved from PAT «Khmelnytskoblenerho». http://bit.ly/2W9H7PM.

Stoimost srochnykh depozitov yuridicheskikh lits. (n.d.). Retrieved from MinfinMedia. http://bit.ly/2IN8Qhv.

Tarasiuk, H. M., Hrybuk, Yu. A. (2011). Upravlinnia operatsiinym prybutkom pidpryiemstv kamenevydobuvnoi promyslovosti. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 2 (56), 2. pp. 126–129.

Kireitsev, H. H. (Ed.) (2002). Finansovyi menedzhment. Kyiv: TsUL

Poddierohin, A. M. (Ed.) (2006). Finansovyi menedzhment. Kyiv: KNEU.

Chernetska, O. V. (2010). Operatsiinyi liverydzh yak instrument upravlinnia vytratamy v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh. Innovatsiina ekonomika, 3. pp. 130–134.

Published
2019-12-27
Section
Economics and enterprise management