Scientific and Practical Characteristics of the Content of the Concept of «Operational and Search Measures»

Keywords: operational and investigative activities, operational and investigative measures, operational units, covert investigative actions, forces, means and methods

Abstract

The initial analysis of the state of research in the presented field of scientific intelligence shows that the study of scientific and practical characteristics of the content of the concept of «operational and investigative measures» in the modernized criminal procedure legislation of Ukraine by scientists and practitioners is fragmented. Until now, as now in scientific research, there are scientifically sound views on the «necessity», «priority», «expediency», «social conditionality» of the definition and content of the term «operational and investigative measures». There are many attempts to do this both theoretically and legally. Unfortunately, we are forced to state that there is no single developed scientific practice on the unified concept of «operational and investigative measures», and even more so its legislative consolidation today, despite the fact that this legal institution (phenomenon) it functions successfully, with the help of it certain tasks of operative-search activity are effectively solved, moreover, none, with a few exceptions, scientific-practical publication in the field of operative-search activity, does not do without its mention. The study of scientific and practical developments on the concept of «operational and investigative measures» allowed to formulate a unified definition of its content.

References

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651–VI. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3tHyLgB.

Pro operatyvno-rozshukovu diialnist : Zakon Ukrainy vid 18.02.1992 r. № 2135–XII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3aVCWx4.

Servetskyi, I. V., Nemanov, A. Yu. (2012) Shchodo klasyfikatsii operatyvno-rozshukovykh zakhodiv. Naukovyi visnyk. Seriia yurydychna, 1, 427–441.

Pohoretskyi, M. A. (2005) Operatyvno-rozshukovi zakhody: poniattia i vydy. Derzhavna bezpeka Ukrainy, 1 (3), 62–67.

Servetskyi, I. V., Shapochka, S. V. (2002) Teoretychni problemy klasyfikatsii operatyvno-rozshukovykh zakhodiv. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 2, 108–116.

Babkina, O. V., Volynka, K. H. (2004) Teoriia derzhavy i prava u skhemakh i vyznachenniakh. Kyiv : MAUP.

Kryvyi, A. B. (2019) Pravove urehuliuvannia poniattia «operatyvno-rozshukovi zakhody». In Aktualni problemy operatyvno-rozshukovoi protydii zlochynam : mater. kruhl. stolu (m. Dnipro, 31 travnia 2019 r.). (p. 52–53) Dnipro : Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav.

Bandurka, O. M. (2002) Operatyvno-rozshukova diialnist (Chast. I). Kharkiv : Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav.

Jakimov I. N. (1929) Kriminalistika: Ugolovnaja taktika. Moskva, Leningrad : Gosud. tip. izd-va «Leningr. pravda».

Jakovlev, A. N. (2003) Ob organizacii sledstvennogo otdela v GUGB NKVD : pis'mo N. I. Ezhov I. V. Stalinu, aprel' 1937 g. Lubjanka: Organy VChK — OGPU — NKVD — NKGB — MGB — MVD — KGB. 1917–1991. Spravochnik (Kokurin, A. I., Petrov, N. V., col). Moskva : MFD, (Rossija. XX vek. Dokumenty). S. 582–584.

Jakovlev, A. N. (2003) Ob organizacii sledstvennoj chasti NKVD SSSR : pis'mo N. I. Ezhov I. V. Stalinu, 22.12.1938 g. Lubjanka: Organy VChK — OGPU — NKVD — NKGB — MGB — MVD — KGB. 1917–1991. Spravochnik (Kokurin, A. I., Petrov, N. V., col). Moskva : MFD, (Rossija. XX vek. Dokumenty). S. 599.

Vasil'ev, A. N. (1970) Sovetskaja kriminalistika. Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta.

Popov, V. I. (1965) Rozysknaja dejatel'nost' pri rassledovanii prestuplenij : avtoref. dis. …. d-ra jurid. nauk. Moskva.

Lekar', A. G. (1966) Osnovy operativno-rozysknoj dejatel'nosti. Moskva : VSh MOOP RSFSR.

Ob utverzhdenii osnov ugolovnogo sudoproizvodstva Sojuza SSR i sojuznyh respublik. Utv. Zakonom Sojuza Sovetskih Socialisticheskih Respublik ot 25.12.1958 r. (N.d.) Retrieved from Sbornik statej po jekonomike Igorja Averina: https://bit.ly/36Y5xQO.

Servetskyi, I. V. (2002) Naukovo-praktychnyi komentar do Zakonu Ukrainy «Pro operatyvno-rozshukovu diialnist». Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy.

Servetskyi, I. V., Dashko, V. A. (2006) Naukovo-praktychnyi komentar Zakonu Ukrainy «Pro operatyvno-rozshukovu diialnist». (3rd ed.). Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy.

Zaharcev, S. I. (2004) Operativno-rozysknye meroprijatija: obshhie polozhenija. SPb. : Juridicheskij centr Press.

Bobrov, V. G. (2003) Ponjatie operativno-rozysknogo meroprijatija. Osnovanija i uslovija provedenija operativno-rozysknyh meroprijatij. Moskva : Akad. uprav. MVD Rossii.

Gorjainov, K. K., Ovchinskij, V. S., Shumilov, A. Ju. (2002) Operativno-rozysknaja dejatel'nost'. Moskva : INFRA-M.

Gorjainov, K. K., Kvasha, Ju. F., Surkov, K. V. (1997) Federal'nyj Zakon «Ob operativno-rozysknoj dejatel'nosti»: Kommentarij. Moskva : Novyj Jurist.

Nykyforchuk D. Y. et al. (ed.) (2009) Operatyvno-rozshukova diialnist. Kyiv : Pravova yednist.

Hrybovskyi, O. V. (2015) Operatyvno-rozshukovi zakhody ta nehlasni slidchi (rozshukovi) dii pid chas vyiavlennia y fiksatsii oderzhannia nepravomirnoi vyhody. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 1, 180–190.

Davidov, Ja. V. (2007) Operativno-rozysknaja dejatel'nost'. Moskva : Prior-izdat.

Didorenko, E. A., Baranenko, B. I., Glazkov, V. A. (2007) Osnovy operativno-rozysknoj dejatel'nosti Ukrainy (ponjatie, principy, pravovoe obespechenie). Kiev : Centr uchebnoj literatury.

Shynkarenko, I. R., Kyrychenko, O. V., Khankevych, A. M., Shynkarenko, I. O. (2015) Systema operatyvno-rozshukovykh zakhodiv. Dnipropetrovsk : DDUVS.

Kovalenko, V. V., Moiseiev, Ye. M., Tatsii. V. Ya., Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (2010) Mizhnarodna politseiska entsyklopediia (u 10 t, T. 6). Kyiv : Atika.

Published
2020-12-31
Section
Criminal law; Criminology; Criminal process; Operative-investigative activity