The Subject of Acceptance of an Offer, Promise or Receipt of Illegal Benefit in the Criminal Law of Ukraine

Keywords: official, illegal benefit, criminal offence, subject of criminal offence, criminal liability

Abstract

The paper is devoted to issues on criminal and law characteristic of subjects of composition of a criminal offense that is provide by Article 368 of Criminal Code of Ukraine (acceptance of an offer, promise or receipt of illegal benefit by an official), and to analysis of current legislation in this field. Particular aspects of forming of legal regulation of criminal liability of officials for committing a criminal offense related to accepting an offer, promise or receiving an illegal benefit are researched. The issue of expanding the range of subjects of a criminal offense under Article 368 of the Criminal Code of Ukraine is analyzed. Experience of Criminal and Law Regulation of liability of certain categories of officials according to legislations of Austria, Norway, and Holland, Canada is analyzed. There is stressed that the analysis of the subjects of the crime under Article 368 of the Criminal Code of Ukraine and given in Note 1 to this Article allows to propose the text of the list included in Note 1 of Article 368 of the Criminal Code of Ukraine in the following wording, adding to the list of officials «Commissioner of the President of Ukraine for the Rights of the Child, Commissioner of the President of Ukraine for the Rights of Persons with Disabilities, Business Ombudsman, Chairman of the Accounting Chamber»; «Officials, in Articles 368, 3685, 369 and 382 of this Code are: 1) the President of Ukraine, … People’s Deputies of Ukraine, the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Presidential Commissioner for Children’s Rights, the Presidential Commissioner for the Rights of Persons with Disabilities, the CMU Business Ombudsman, Chairman of the Accounting Chamber, Advisers and Assistants to the President of Ukraine, Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, Prime Minister of Ukraine». There is outlined that current legislation enshrines the «duality» of the legal status of a Civil Servant. It is expressed in existence of Public Servants as a subject of Public Law, and as a private person — a subject of Private Law relations outside the performance of statutory obligations and rights. Obviously, that this legal «duality» influences on the character of Public Relations which is a subject of basic research in public administration, legal deontology, administrative and criminal law.

 

References

Bantyshev, O. F., Kuzmin, S. A. (2008) Provokatsiia khabara yak spetsialnyi vyd spivuchasti u zlochyni. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu ta koruptsiieiu, 19, 105–112.

Burdin, V. M. (2011) Propozytsiia khabara: dyferentsiatsiia kryminalnoi vidpovidalnosti chy kryminalizatsiia namiru. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 4, 234–251.

Dudorov, O. O. (1994) Problemni pytannia kryminalnoi vidpovidalnosti za oderzhannia khabara : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv.

Shmyhelskyi, V. V. (2011) Znachennia operatyvnoho eksperymentu pry rozsliduvanni zlochyniv poviazanykh z vchynenniam khabarnytstva. Yurydychnyi visnyk. Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, 4 (21), 105–111.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96–VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2LXJAqz.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341–III. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2HuG8kE.

Zakliuchni sposterezhennia: Ukraina. Komitet OON z prav dytyny. (N.d.) Retrieved from Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy: https://bit.ly/3ujCX6H.

Polozhennia pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z prav dytyny. Zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 11.08.2011 r. № 811/2011. (N.d.) Retrieved from Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy: http://bit.ly/2NKM6VD.

Pro utvorennia Rady biznes-ombudsmena. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 26.11.2014 r. № 691. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3k8Cwr2.

Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z prav liudei z invalidnistiu. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 01.12.2014 r. № 902/2014. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2ZBAaHN.

Ugolovnyj kodeks Avstrii (2001). Moskva : Zercalo-M.

Ugolovnyj kodeks Shvecii (2001) (Beljaev, S. S., transl.). SPb. : Juridicheskij centr Press.

Criminal Code. R.S.C., 1985, c. C-46. (N.d.) Retrieved from The Minister of Justice and the Attorney General of Canada: http://bit.ly/2OYE8IC.

Ugolovnyj kodeks Gollandii (2001) (Mironova, I. V., 2nd ed.). SPb. : Juridicheskij centr Press.

Ugolovnoe zakonodatel'stvo Norvegii (2003) (Zhmenja, A. V., transl.). SPb. : Juridicheskij centr Press.

Published
2020-12-31
Section
Criminal law; Criminology; Criminal process; Operative-investigative activity