The Concept of Guarantees of the Rights of Heirs in the Inheritance Law of Ukraine

Keywords: inheritance law, will, guarantees of citizens’ rights and freedoms, guarantees of heirs rights

Abstract

The sources of Roman law, which played an important role in the formation of inheritance law as a legal institution, are studied. The definition of the term «will», which was first formed by the Roman lawyer Ulpian, is considered. The origin of the word «guarantee» is studied and its interpretation in different dictionaries is considered. It is established that guarantees play a crucial role, because only with the guarantee of rights can we count on their full and comprehensive use. It has been found that the issue of guarantees of heirs’ rights is given little attention among scholars. The opinions of scientists on the interpretation of the term guarantee of human rights and freedoms are analyzed, as well as approaches to understanding the nature of guarantees are identified. Researchers have found that there are different positions on the definition of «guarantee of rights». Based on the analyzed views of scientists, the main features of guarantees of human rights and freedoms are formed, which include: the state nature of guarantees; regulatory and legal consolidation of guarantees; universal and continuous nature of guarantees; is an indicator of the level of development of the national legal system; designed to protect and defend human and civil rights. The analysis of specific guarantees of the rights of relatives of the testator contained in the legislation of Ukraine is carried out. The most problematic provisions in inheritance law have been identified that affect the guarantee of the rights of heirs, including: provisions on the powers and organization of notaries; provisions on secret wills; provisions on the timing of acceptance of the inheritance. Based on the analysis of guarantees of the rights of heirs in the inheritance law of Ukraine, the main features of such guarantees are highlighted. The approaches to the separation of the category «guarantees of the rights of heirs» are generalized and the definition of such guarantees in a broad and narrow sense is given.

References

Novickij, I. B. (1972) Osnovy rimskogo grazhdanskogo prava. Moskva : Juridicheskaja literatura.

Krysan, T. Ye. (2013) Evoliutsiia harantuvannia u rymskomu pravi. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 1, 167–170.

Vasil'ev, E. A. (ed.) (1993) Grazhdanskoe i torgovoe pravo kapitalisticheskih gosudarstv. (3-e ed.). Moskva : Mezhdunarodnye otnoshenija.

Skakun, O. F. (2000) Teorija gosudarstva i prava. Harkov : Konsum; Un-t vnutr. del.

Birjukova, L. A. (2004) Bankovskie garantii: teorija i praktika. Moskva : Spark.

Busel, V. T. (ed.) (2005) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.). Kyiv ; Irpin : Perun.

Ivchenko, A. O. (2002) Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Kharkiv : Folio.

Suharev, A. Ja. et al (ed.) (1984) Juridicheskij jenciklopedicheskij slovar'. Moskva : Sovetskaja jenciklopedija.

Yaremenko, V. V., Slipushko, O. M. (ed.) (2000) Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (V 4 t., T. 1. A–Ie). Kyiv : Akonit. («Novi slovnyky»).

Vitruk, N. V. (1964) O juridicheskih sredstvah obespechenija realizacii i ohrany sovetskih grazhdan. Pravovedenie, 4, 26–30.

Marchenko, M. N. (2007) Problemy obshhej teorii gosudarstva i prava (T. 1). Moskva : Velbi.

Matuzov, N. I., Mal'ko, A. V. (2000) Teorija gosudarstva i prava. Moskva : Jurist.

Romanenko, S. V. (2004) Konstitucija Rossijskoj Federacii i garantii prav cheloveka. Nauchnye trudy. Rossijskaja akademija juridicheskih nauk, 4 (1). Moskva : Jurist.

Ivannikov, I. A. (2003) Problemy gosudarstva i prava Rossii nachala XXI veka. Rostov n/D: Izd-vo Rost. un-ta.

Peresunko, B. C. (2000) Yurydychni harantii pry ukladenni trudovoho dohovoru : dys. … kand. yuryd. nauk. Kharkiv.

Dzhepa, Yu. A. (2009) Yurydychni harantii prava na pratsiu pry prypynenni trudovykh pravovidnosyn : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.05. Luhansk, 196 ark.

Egupova, M. A. (2012) Konstitucionno-pravovoj mehanizm obespechenija prava na obrazovanie lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja : dis. … kand. jurid. nauk. Krasnodar.

Malein, N. S. (1977) Povyshenie roli zakona v ohrane lichnyh i imushhestvennyh prav grazhdan. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 6, 41–46.

Shemshuchenko, Yu. S. et al (ed.) (1998) Yurydychna entsyklopediia (v 6 t., T. 1: A–H). Kyiv : Ukrainska entsyklopediia.

Voevodin, L. D. (1997) Juridicheskij status lichnosti v Rossii. Moskva : Izd-vo MGU, INFRA-M-NORMA.

Voevodin, L. D. (1972) Konstitucionnye prava i objazannosti sovetskih grazhdan. Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta.

Korel'skij, V. M., Perevalov, V. D. (2000) Teorija gosudarstva i prava (2-e izd.). Moskva : NORMA (NORMA-INFRA-M).

Nikitin A. F. (ed.) (1995) Slovar'-spravochnik po pravu. Moskva : Akalis.

Pohorilko, V. F., Fedorenko, V. L. (2010) Konstytutsiine pravo Ukrainy. Kyiv : Pravova yednist.

Zavorotchenko, T. M. (2002) Konstytutsiino-pravovi harantii prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv.

Strogovich, M. S. (1966) Osnovnye voprosy sovetskoj socialisticheskoj zakonnosti. Moskva : Nauka.

Ivanov, A. P. (1968) Garantii konstitucionnyh prav sovetskih grazhdan. Uchenye zapiski Saratovskogo juridicheskogo instituta im. D. I. Kurskogo, XVII (1), 11–15.

Skobelkin, V. N. (1969) Juridicheskie garantii trudovyh prav rabochih i sluzhashhih. Moskva : Juridicheskaja literatura.

Hazov, E. N. (2011) Konstitucionnye garantii prav i svobod cheloveka i grazhdanina v Rossii: teoreticheskie osnovy i problemy realizacii : dis. … kand. jurid. nauk. Moskva.

Matuzov N. I., Mal'ko A. V. (1977) Teorija gosudarstva i prava. Moskva : Jurist, 672 s.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96–VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2LXJAqz.

Published
2020-12-31
Section
Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law