Classification of Violence as a Method of Committing a Criminal Offense

Keywords: violence, physical violence, mental violence, danger, method of committing a criminal offense

Abstract

The article deals with the analysis of the content of violence as a method of committing a criminal offense. The use of violence is often a constructive feature of the criminal offenses composition, which allows differentiating a criminal liability for the criminal offenses. The legislator in the construction of some compositions of criminal offenses directly uses the term «violence» or uses terms, which demonstrate a violent nature of the act or which indicate the consequences of a criminal act. One legally significant classification of violence as a method of committing a criminal offense are given by author — on the subject of violent influence: 1) physical violence that affects the human organism (body, internal organs); 2) mental violence, which affects the human psyche. The content of the concepts of «domestic violence», «economic violence», «psychological violence», «sexual violence», which were introduced in the legislation on criminal liability, is considered. The term «domestic violence» indicates specific subjects to whom it may be used, but does not show any special features compared to physical or mental violence. Sexual violence occurs in the area of sexual relations, but can also be either physical or mental. Economic violence goes beyond the traditional understanding of «violence». According to author in this context it is more appropriate to use the term «economic discrimination». It is stated that in the legislation instead of the term «psychological violence» it is more appropriate to use the term «mental violence». Scientific positions on the application by the legislator of the concepts «violence that is dangerous to the life or health of the victim» and «violence that is not dangerous to the life or health of the victim» are given. It is emphasized that the division of violence by the nature and degree of public danger (violence that is dangerous to the life or health of the victim; violence that is not dangerous to the life or health of the victim) is seen in context of consequences, not the method of committing a criminal offense.

References

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3zsunUW.

Zvit sudiv pershoi instantsii pro rozghliad materialiv kryminalnoho provadzhennia za 2020 rik. (N.d.) Retrieved from Sudova vlada Ukrainy: https://bit.ly/3t4US1a.

Ihnatov, O. M. (2010) Nasylstvo yak sposib vchynennia zlochynu: poniattia ta sutnist. Forum prava, 3, 144–151.

Davydovych, I. I. (2013) Katuvannia yak okremyi riznovyd nasylnytskoho zlochynu za KK Ukrainy. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy, 18, 1–7.

Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy z metoiu realizatsii polozhen Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy. Zakon Ukrainy vid 06.12.2017 r. № 2227–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3y2Oo4c.

Pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu: Zakon Ukrainy vid 07.12.2017 r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3a9Pyl3.

Serhieienkova, O. P.; Stoliarchuk, O. A.; Kokhanova, O. P.; and Pasieka, O. V. (2012) Zahalna psykholohiia. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy (proiekt). (N.d.) Retrieved from Novyi Kryminalnyi kodeks: https://bit.ly/3JWcWBp.

Nakonechna, L. A. (,. 210 ark) Nasylstvo yak naskrizne kryminalno-pravove poniattia. Lviv.

Ivanova, V. V. (2002) Prestupnoe nasilie. Moskva : YuI MVD RF, Knizhnyj mir.

Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny proty vlasnosti. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 06.11.2009 r. № 10. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3sqEdGm.

Sharapov, R. D. (2001) Fizicheskoe nasilie v ugolovnom prave. SPb. : Yuridicheskij centr PRESS.

Brych, L. P. (2009) Rozmezhuvannia skladiv zlochyniv, spilnoiu oznakoiu yakykh ye suspilno nebezpechni naslidky u vyhliadi shkody zdoroviu liudyny: zmist spilnykh oznak. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna, 48, 225–240.

Published
2021-10-30
Section
Law