Legal Status and Functions of the Prosecutor’s Office: European Experience

Keywords: prosecutor’s office, international experience, legal status, functions of the prosecutor’s office, model of the prosecutor’s office, place of the prosecutor’s office

Abstract

Comprehensive scientific analysis of the legal status and powers of prosecutors in European countries has been conducted. The position of the prosecutor’s office in the system of the state mechanism of the European countries has been investigated. The main criteria for determining the place of the prosecutor’s office in the system of state bodies have been given. Depending on the position occupied by the prosecutor’s office in the system of state bodies, four groups of states have been distinguished: 1) states where the prosecutor’s office is part of the Ministry of Justice (Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Poland); 2) states where the prosecutor’s office is included in the judiciary (magistracy) and is in the courts (Bulgaria, Spain, Italy); 3) states where the prosecutor’s office is allocated to a separate system and is accountable to parliament (Slovakia, Hungary); 4) states where the prosecutor’s office as an independent body of the state is absent (England). It is stated that the issues of organization and activity of prosecutor’s offices in European countries are solved at the national level, but taking into account the common standards of functioning of prosecutor’s offices, which are developed at the international, supranational and regional levels. It is determined that the basic norms concerning the functioning of the prosecutor’s office in European countries are provided mainly in the acts of procedural legislation. It has been found that the prosecutor’s office in European countries has a fairly wide range of powers. They prosecute, monitor the activities of investigating judges and the judicial police, support prosecutions in court, participate in civil cases when the public interest so requires, and exercise many other powers provided by law to regulate the activities of the prosecutor’s office. It is concluded that the principles of objectivity, impartiality and independence of the prosecutor’s office are enshrined and implemented in practice in the legislation of almost all European countries. It is concluded that the general trend of development of the Prosecutor’s Office of Ukraine should be the expansion of its functions, non-interference of the legislative and executive authorities in the substantive activities of the Prosecutor’s Office.

References

Chaplynska, Yu. (2016) Dosvid Frantsii ta Nimechchyny v reformuvanni orhaniv prokuratury ta mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini. Visegrad Journal on Human Rights, 6/3, 136–140.

Prawo o prokuraturze. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.U., poz. 177). (N.d.) Retrieved from: https://bit.ly/3Oy6d3C.

Statut Sluzhby derzhavnoho predstavnytstva. Zakon Korolivstva Ispanii № 50/1981 (N.d.). Retrieved from Tsentr polityko-pravovykh reform: https://bit.ly/3MqWB8Y.

Konstituciya Italyanskoj Respubliki (transl. L. P. Grinberg). In Okunkov, L. A. (ed.) (1997) Konstitucii gosudarstv Evropejskogo Soyuza (pp. 423–450). Moskva : Izd. gruppa INFRA-M—NORMA. Retrieved from Italiya po-russki: https://bit.ly/3MsD08j.

Dodonov, V. N. (2006) Prokuratury stran mira: spravochnik (ed. S. P. Sherba). Moskva : Yurlitinform.

Uchrezhdenie Evropejskoj komissii po effektivnosti pravosudiya. Rezolyuciya N (2002) 12 Komiteta Ministrov Soveta Evropy / prinyata Komitetom Ministrov 18.09.2002 g. na 808-m zasedanii Predstavitelej Ministrov. Retrieved from Elektronnyj fond pravovoj i normativno-tehnicheskoj informacii: https://bit.ly/3kmjFdj.

Banchuk, O. A. (ed.) (2012) Status orhaniv publichnoho obvynuvachennia: mizhnarodni standarty, zarubizhne zakonodavstvo i propozytsii shchodo reformuvannia v Ukraini. Kyiv : Atika.

Lapkin, A. V. (2013) Pravovi osnovy prokurorskoi diialnosti v Ukraini. Kharkiv : Pravo.

Programma sotrudnichestva v celyah sozdaniya pravovogo gosudarstva (N.d.). Itogovyj dokument 7-j konferencii Generalnyh prokurorov gosudarstv-chlenov Soveta Evropy (SPGE), Moskva, 5–6 iyulya 2006 g. Retrieved from Council of Europe: https://bit.ly/3rKWoWn.

Tyurenkova, K. A., & Demidov, A. S. (2015) Konstitucionno-pravovoj status prokuratury v zarubezhnyh stranah: sravnitelno-pravovoj analiz. Molodoj uchenyj, 21 (101), 633–636. Retrieved from: https://bit.ly/3v5nLfY.

Prawo o prokuraturze: Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. (2016) Retrieved from Internetowy System Aktów Prawnych: https://bit.ly/3LbeCrA.

Hrytsaienko, L. R. (2006) Prokuratura v krainakh Yevropy. Kyiv : BINOVAR.

Der Generalbundesanwalt (N.d.) Retrieved from Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof: https://bit.ly/3v706f7.

Golovnenkov, P., & Spica, N. (2012) Ugolovno-processualnyj kodeks Federativnoj Respubliki Germaniya — Strafprozessordnung (StPO). Potsdam : Universitet Potsdama.

Konstytutsiia Italiiskoi Respubliky (2018) (itrod. V. Shapoval). Kyiv : Moskalenko O. M.

Stefanchuk, M. M. (2015) Konstitucionnoe zakreplenie polnomochij prokuratury vne sfery ugolovnoj yusticii: opyt zarubezhnyh stran. Jurnalul juridic national: teorie si practică, 2/1 (12), 25–29.

Strafprozeßordnung 1975. Retrieved from Inhaltsverzeichnis. Jusline: https://bit.ly/3xNJevJ.

Constituição da República Portuguesa. Decreto de Aprovação da Constituição. Diário da República n.º86/1976, Série I de 1976-04-10. Retrieved from Assembleia da República: https://bit.ly/3rMAa6f.

Zakon o državnom odvjetništvu. NN 67/18, 21/22. (N.d.) Retrieved from Zakon.hr: https://bit.ly/37BxeT6.

Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) vom 19. März 2010 (Stand am 1. Januar 2021). (N.d.) Retrieved from Fedlex: https://bit.ly/3OvI0uV.

Schweizerische Strafprozessordnung (Strafprozessordnung, StPO) vom 5. Oktober 2007 (Stand am 1. Juli 2021). (N.d.) Retrieved from Fedlex: https://bit.ly/3L8zlN1.

Constitución Española. BOE. núm. 311, de 29/12/1978. (N.d.) Retrieved from Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: https://bit.ly/3xKumy7.

Ústava České republiky, ze dne 16. prosince 1992. (N.d.) Retrieved from Parlament České republiky: https://bit.ly/38ZekWD.

O státním zastupitelství 283/1993 Sb. Zákon ze dne 9. listopadu 1993. (N.d.) Retrieved from Zákony pro lidi: https://bit.ly/3rLyjPc.

O trestním řízení soudním 141/1961 Sb. Zákon ze dne 29. listopadu 1961. (N.d.) Retrieved from Zákony pro lidi: https://bit.ly/3951qGF.

Prokuratura Krajowa. (N.d.) Retrieved from Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: https://bit.ly/3OvRB4T.

Published
2021-12-30
Section
International Law