Procedural Aspects of the Recognition of Inheritance as Escheat

Keywords: inheritance, testator, heir, hereditary right, escheat of inheritance, escheat, applicant, territorial community, local self-government body, recognition of inheritance as escheat, civil procedural legal relationship, application, separate proceedings

Abstract

The article aims to analyse the procedural aspects of recognizing the inheritance as escheat, primarily the content of the application for recognition of the inheritance as escheat, the peculiarities of submitting it to the court (including the issue of jurisdiction) and the availability of conditions for opening proceedings in the case. It is established that an obligatory element of the legal composition, which should exist at the time of the applicant’s request with a properly completed statement to the court, is the completion of the annual period from the moment the inheritance is opened. The peculiarities of determining the place of discovery of the inheritance are analysed if the last place of residence of the testator was the territory of another country or the temporarily occupied territories of Ukraine. The need to extend to cases on the recognition of inheritance as escheat the rules of exclusive jurisdiction and make appropriate changes to civil procedure legislation are proved. The need to provide the court with the authority to request information necessary for the implementation of justice from the Unified State Demographic Register is justified. It is proposed to set in the legislation of Ukraine opportunities for providing information from the Unified State Demographic Register at no cost. The right to access information from the specified register should be guaranteed to applicants in cases of recognition of inheritance as escheat. Among such persons should be both local governments and other applicants. It is found out that such information is necessary to establish and search for possible heirs, on which the content of the decision made by the court in the case of recognizing the inheritance as escheat depends. The issue of informing the testator’s creditors about the owners of the property, which is recognized as an embezzlement in the event of the acquisition of such property by several territorial communities, is investigated. The need to exempt all applicants in the investigated category of cases in all courts from paying the court fee for filing an application for recognition of inheritance as escheat is proven. The legal consequences of the application for recognition of an inheritance as escheat before the expiration of the period of one year from the date of the opening of the inheritance and after the expiration of such a period are analysed. It is established that the content of the court decision in the case of recognizing the inheritance as escheat depends on the fact of the absence of heirs confirmed by evidence or their failure to accept the inheritance. The lack of such information prevents the satisfaction of the application for recognition of the inheritance as escheat.

References

Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства за 2020 рік. Судова влада України. URL: https://bit.ly/3t4US1a.

Постанова Вінницького апеляційного суду від 06.06.2020 р. у справі № 136/2021/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3OUXAiy.

Рішення Апеляційного суду Черкаської області від 27.06.2017 р. у справі № 22-ц/793/1410/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3zO8QJb.

Рішення Апеляційного суду Черкаської області 25.07.2017 р. у справі № 22-ц/793/1362/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3Jo1aRg.

Постанова Апеляційного суду Херсонської області від 05.09.2018 р. у справі № 2-о-97/11. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3oSKOXb.

Постанова Херсонського апеляційного суду від 05.06.2019 р. у справі № 2-о-239/10. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3Q87TBz.

Рішення Апеляційного суду Донецької області 13.09.2017 р. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3zMdd7N.

Рішення Апеляційного суду Донецької області від 15.11.2017 р. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3ORLw1q.

Рішення Апеляційного суду Херсонської області від 21.11.2017 р. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3zsaVsY.

Постанова Херсонського апеляційного суду від 02.12.2020 р. у справі № 2-о-61/12. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3OMz82N.

Болокан І. В. Правове регулювання особливостей розгляду судами справ про визнання спадщини відумерлою. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2010. № 2. С. 130–135.

Рішення Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 03.10.2018 р. у справі № 642/900/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3HoKmaa.

Данилова І. О. Правові аспекти спадкування за законом нерухомого майна нерезидентами. Інформація і право. 2016. № 2 (17). С. 158–166. URL: https://bit.ly/3cSI1ux.

Про міжнародне приватне право. Закон України від 23.06.2005 р. № 2709–IV. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3wjYUCR.

Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя. Схв. Рішенням Науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29.01.2009 р. Міністерство юстиції України. URL: https://bit.ly/3Bzw6vT.

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Закон України 15.04.2014 р. № 1207–VII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://bit.ly/2SJ9mSc.

Оформлення спадкових прав на майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України. Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ). URL: https://bit.ly/3vxcqoA.

Бондаренко-Зелінська Н., Бориславська М., Трач О. Суб’єкти права на звернення до суду у справах про визнання спадщини відумерлою. Університетські наукові записки. 2021. № 2 (80). С. 70–94. https://doi.org/10.37491/UNZ.80.7.

Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3o5z5nf.

Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини. Наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я України, Генеральною прокуратурою від 29.09.2017 р. № 807/1193/279. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3qWBVOi.

Щодо порядку отримання інформації зі Спадкового реєстру органами місцевого самоврядування для визнання спадщини відумерлою. Лист-роз’яснення Міністерства юстиції України від 13.08.2018 р. № 9053/8.3.1/32-18. Міністерство юстиції України. URL: https://bit.ly/3BAVhux.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Постанова Кабінету міністрів України від 22.08.2007 р. № 1064. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3nNp3an.

Бондаренко-Зелінська Н., Бориславська М., Трач О. Передумови виникнення процесуальних правовідносин щодо визнання спадщини відумерлою. Університетські наукові записки. 2021. № 5 (83). С. 39–61. https://doi.org/10.37491/UNZ.83.4.

Постанова Верховного Суду від 04.04.2018 р. у справі № 233/6868/15-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3SllWF2.

Постанова Верховного Суду від 30.05.2018 р. у справі № 753/21722/13-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3BACN0O.

Постанова Верховного Суду від 03.10.2019 р. у справі № 757/28103/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3blc9OW.

Постанова Верховного Суду від 19.12.2018 р. у справі № 372/2383/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3zNN2xl.

Постанова Верховного Суду від 31.03.2021 р. у справі № 638/1604/19-ц. ipLex. URL: https://bit.ly/3BCVVLB.

Про державну реєстрацію актів цивільного стану. Закон України від 01.07.2010 р. № 2398–VI. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/2MQL6OX.

Рожкова М. А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. Москва : Статут, 2009. 332 с.

Черногор Н. В. Строки та терміни у спадковому праві України. Автореф. … дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2011. 20 с. eNUOLAIR. Electronic National University Odessa Law Academy institutional repository. URL: https://bit.ly/3d0QAne.

Панченко С. С. Правова природа строку в цивільному праві. Університетські наукові записки. 2015. № 55. С. 87–97. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://bit.ly/3d29DO5.

Гуйван П. Д. Теоретичні питання строків у приватному праві. Xарків : Право, 2014. 632 с.

Коструба А. В. Системний підхід до класифікації правоприпиняючих юридичних фактів в механізмі правоприпинення. Актуальні проблеми приватного права. Зб. наук. пр. до 85-річчя з дня народження і 55-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності Володимира Луця. Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. С. 227–248. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака. URL: https://bit.ly/3zhC7uw.

Вахонєва Т. М. Строки (терміни) у цивільному праві. Автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2005. 18 с.

Евтых Р. А. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Научный журнал КубГАУ. Юридические науки. 2015. № 106 (02). С. 842–852. URL: https://bit.ly/3bnSGwU.

Завальний А. М. Методологічні та теоретичні основи пізнання юридичних фактів. Київ : Вид-во Європейського університету, 2011. 95 с. Електронний репозитарій Національної академії внутрішніх справ. URL: https://bit.ly/3QgIFR3.

Процедуру визнання спадщини відумерлою можуть прискорити. Газета «Закон і Бізнес». URL: https://bit.ly/3BzFlMw.

Бичкова С. С. Чи може суд відмовити у прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою? Електронний репозитарій Національної академії внутрішніх справ. URL: https://bit.ly/3vxhGbU.

Бондаренко-Зелінська Н. Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складові наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства. Форум права. 2009. № 1. С. 56–62. URL: https://bit.ly/3vsVek8.

Бондаренко-Зелінська Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду. Харків : Харків юридичний, 2009. 188 с.

Грабовська О. О. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2009. Вип. 46. С. 311–315.

Іванченко О. П. Мета та завдання попереднього судового засідання як елементу підготовки цивільної справи до судового розгляду. Вісник Академії адвокатури України. 2009. Число 3. С. 27–32. URL: https://bit.ly/3AoK5ny.

Новосад А. С., Момот А. І. Особливості розгляду справ про визнання спадщини відумерлою. Науковий юридичний журнал. 2018. № 6. С. 30–34. URL: https://bit.ly/3Q2DT9E.

Постанова Другої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 21.10.2019 р. у справі № 671/1153/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3BznNQX.

Ухвала Колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.03.2012 р. у справі № 6-3859св11. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3zoE3S6.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 06.11.2013 р. у справі № 6-27887св13. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3znD9oM.

Рішення Гощанського районного суду Рівненської області від 26.08.2014 р. у справі № 557/1041/14-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3smgWoH.

Рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09.06.2021 р. у справі № 727/3639/2. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3Jn9DnG.

Рішення Теплицького районного суду Вінницької області від 20.10.2020 р. у справі № 144/492/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/35vMuQ0.

Рішення Ізюмський міськрайонний суд Харківської області 03.02.2021 р. у справі № 623/4547/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3QepGGu.

Рішення Ізюмський міськрайонний суд Харківської області 01.07.2021 р. у справі № 623/1767/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://bit.ly/3vwt7jU.

Курс цивільного процесу / за ред. В. В. Комарова. Харків : Право, 2011. 1352 с.

Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар : у 2-х т. / за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ : Вид. Фурса С. Я.; КНТ, 2006. Т. 1. 912 с.

Кухарєв О. Є. Визнання спадщини відумерлою: окремі питання правозастосування. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 4 (13). С. 119–128.

Бичкова С. С. Процесуальний порядок визнання спадщини відумерлою. Приватне право і підприємництво. 2015. Вип. 14. С. 51–55.

Published
2022-07-01
Section
Law