Institutional Support of the Public-Private Partnership in the Republic of Poland

  • Nykola Lakhyzha Ukrainian State Employment Service Training Institute
  • Svitlana Yehorycheva Ukrainian State Employment Service Training Institute
Keywords: Republic of Poland, public-private partnership, institutional support, legislation
Language: Ukrainian

Abstract

The experience of the institutional support of public-private partnership in the Republic of Poland has been analyzed. It is noted that Poland was one of the first among the post-communist countries to implement a mechanism of public-private partnership. The peculiarities of the practice of realization of public-private partnership in Poland during the 1990s and its legal support were determined. The possibility of its development on the basis of general norms of civil, economic, administrative and other branches of law is emphasized. The process of development and adoption of separate laws on public-private partnership and their specific features are described. The essence of discussions about the need for creation of a special authorized body for regulation of public-private partnership, which was caused by the problems that arose from public and private partners during the conclusion and implementation of the relevant agreements, was disclosed. The modern components of organizational support for supporting the development of public-private partnership in Poland, their role and their inherent functions are revealed: the Department for Public-Private Partnerships of the Ministry of Investment and Development, similar departments in public administration bodies of different levels, the Public-Private Partnership Platform, Polish Entrepreneurship Development Agency, Institute of Public Private Partnership, private law firms, scientific and educational institutions. The necessity to improve the institutional support of public-private partnership, which is realized by the government of Poland as well, is stated. The content and significance of the latest program documents in this area that are intended to improve the process of administration the development of public-private partnership — the concept «The vision of sustainable development for Polish business 2050» and «Government policy in the field of development of public-private partnership» are characterized. The importance of using the experience of the Republic of Poland in the practice of public administration of the Ukrainian system of public-private partnership is emphasized.

References

Tarash, L., & Petrova, I. (2016) Instytutsionalne zabezpechennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini: problemy ta napriamy rozvytku. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 1 (43), 35–43.

Wojtowicz, K. (2008) Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce — podstawy prawne і praktyka funkcjonowania in V. Adamek (ed). Samosprava a financovani vrejnych wysokych skol deset let pro prijeti zakona o vysokych skolach (pp. 51–62.), Masarykova Univerzita Právnická Fakulta.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1994) Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach platnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Internetowy System Aktów Prawnych. https://bit.ly/2LZnRjU.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2005) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Internetowy System Aktów Prawnych. https://bit.ly/31dAwmJ.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2008) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Internetowy System Aktów Prawnych. https://bit.ly/2YE4sqs.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2009) Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Internetowy System Aktów Prawnych. https://bit.ly/2GLKSTf.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2004) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Internetowy System Aktów Prawnych. https://bit.ly/2LVz4lr.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2011) Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki — z upoważnienia ministra — na zapytanie nr 9941 w sprawie utworzenia publicznej instytucji zajmującej się rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego. https://bit.ly/2T3c4lp.

Urzad Miasta Plocka. Biuletyn Informacji Publicznej. https://bit.ly/2KqrThS.

Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. https://bit.ly/2G0JGwi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. https://www.parp.gov.pl.

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. http://ippp.pl/.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Centrum zamowien publicznych і partnerstwa publiczno-prywatnego. https://bit.ly/2KoPzDk.

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050. PwC Polskafrom https://pwc.to/2yEwPtW.

Ministerstwa Inwestycji i Rozwojufrom (2017) Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego : Uchwała nr 116/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. https://bit.ly/2ZpPplv.

Published
2019-07-18
Section
Mechanisms of Public Administration