Jurisdictional Form of Protection of Family Rights and Interests

Keywords: protection of family rights and interests, jurisdictional form, guardianship and guardianship authorities, court

Abstract

The article defines that the protection of family rights and legally protected interests is one of the most important guarantees of the existence of these rights and interests. It should be mentioned the rights and interests in any field of public life are not always carried out unchecked. The protection of subjective rights is exercised in the manner prescribed by law, that is, by the application of an appropriate form. The form of protection refers to a set of internally agreed organizational measures to protect subjective rights and legally protected interests.

It has been proven that in the theory of law there are different approaches of scientists to highlight forms of protection of family rights. We are inclined to the point of view of existence, jurisdictional and non-jurisdictional forms of protection.

It is proposed to highlight judicial and non-judicial forms of protection within the framework of the jurisdictional form of protection of family rights and interests.

The essence of judicial protection is disclosed as the possibility of a person to apply for the protection of his or her violated, challenged or unrecognized family rights in court. In turn, by non-judicial form of protection, the author understands the possibility for a person to turn to competent authorities other than the court to defend his family rights. In case of non-judicial protection of family rights and interests, subjects apply to such institutions as guardianship and guardianship bodies, notaries, prosecutors, lawyers, etc.

Within the framework of the article, it has been proved that the decision of the guardianship and guardianship authority is usually of a advisory nature. Notary bodies play an important role in the contractual regulation of legal relations between participants of family legal relations, namely in the conclusion of family legal contracts. Family law gives certain powers to the public prosecutor to protect family rights. In turn, the lawyer has a partial role in the protection of family rights. It is justified that the institution of mediation deserves attention in the study of the protection of family rights and interests.

References

Churpita, H. (2017). Do poniattia zakhystu simeinykh prav ta interesiv u poriadku tsyvilnoho sudochynstva. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 4, pp. 44–47.

Gribanov, V. P. (2001). Osushchestvleniye i zashchita grazhdanskikh prav (2nd ed.). Moskva: Statut.

Sergeyev, A. P., & Tolstoi, Yu. K. (Eds.) (2004). Grazhdanskoye pravo (6th ed., v 3 t, t. 1). Moskva: TK Velbi, Prospekt.

Sergeyev, A. P., & Tolstoi, Yu. K. (Eds.) (1998). Grazhdanskoye pravo (3rd ed.). Moskva: Prospekt.

Sergeyev, A. P., & Tolstoi, Yu. K. (Eds.) (2004). Grazhdanskoye pravo (4th ed., v 3 t, t. 3). Moskva: TK Velbi, Prospekt.

Chervonyi, Yu. S. (Ed.) (2003). Naukovo-praktychnyi komentar Simeinoho kodeksu Ukrainy. Kyiv: Istyna.

Lepekh, S. M. (2010). Simeine pravo Ukrainy. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka.

Romovskaya, Z. V. (1985). Zashchita v sovetskom semeynom prave. Lvov: Vishcha shkola.

Kaymakova, E. V. (2011). Zashchita semeynykh prav (avtoref. dis. … kand. yurid. nauk). Kursk, 25 s.

Kosova, O. Yu. (2010). Zashchita subyektivnykh semeynykh prav. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2, pp. 181–185.

Pchelintseva, L. M. (2004). Semeynoye pravo Rossii (3rd ed.). Moskva: Norma.

Ruzakova, O. A. (2003). Semeynoye pravo. Moskva: Ekzamen, Pravo i zakon.

Dushkina, E. A. (2006). Problemy zashchity semeynykh prav po semeynomu zakonodatelstvu Rossiyskoy Federatsii : avtoreferat diss. … kand. yurid. nauk : 12.00.03. Volgograd. 27 s.

14 Borysova, V. I., Zhylinkova, I. V. (Eds.) (2011). Simeine pravo Ukrainy (3rd ed.). Kyiv: Yurinkom Inter.

Sukhanov, E. A. (Ed.) (2000). Hrazhdanskoe pravo (2nd ed., v 2 t, t. II, polutom 1). Moskva: BEK.

Chechot, D. M. (1968). Subyektivnoye pravo i formy ego zashchity. Leningrad: Izd-vo LGU.

Krasytska, L. V. (2014). Problemy zdiisnennia ta zakhystu osobystykh ta mainovykh prav batkiv i ditei. Kyiv: Lira-K.

Zvenigorodskaya, N. F. (n.d.). Sootnosheniye pravovykh kategoriy v mekhanizme zashchity semeynykh prav detey. Retrieved from Yuridicheskaya biblioteka: https://bit.ly/39HWORk.

Pytannia diialnosti orhaniv opiky ta pikluvannia, poviazanoi iz zakhystom prav dytyny : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.09.2008 r. № 866. (2008). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 76, st. 2561.

Burkatskyi, L. K. (2005). Zakhyst tsyvilnoho prava ta interesu: metodyka skladannia dokumentiv, komentari, pozovni ta inshi zaiavy. Kyiv: Yurinkom Inter.

Huz, L. Ye., Huz, A. V. (2011). Sudovo-praktychnyi komentar do Simeinoho kodeksu Ukrainy. Kharkiv: Faktor.

Fursa, S. Ya. (Ed.) (2008). Simeinyi kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar. Kyiv: Vydavets Fursa S. Ya.; KNT.

Haiduk, A. V. (2013). Problemy zakonodavchoho zabezpechennia mediatsii v Ukraini. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy, 2 (19). Retrieved from: http://bit.ly/3cWb9g8.

Bondarenko-Zelinska, N. L. (2016). Okremi aspekty alternatyvnoho vyrishennia sporiv pry vrehuliuvanni simeinykh konfliktiv. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo, 15, pp. 158–162. Retrieved from: http://bit.ly/2w3X7Z6.

Karmaza, A. (2017). Instytut mediatsii: osnovni kontseptsii rozvytku. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2, pp. 24–29.

Bondarenko-Zelinska, N. L. (2011). Vprovadzhennia mediatsii u sudovyi protses yak skladova nablyzhennia zakonodavstva Ukrainy do yevropeiskykh standartiv. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo. 10, pp. 181–185.

Bondarenko-Zelinska, N. L. (2012). Mediatsiia: perspektyvy vprovadzhennia v Ukraini. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo, 11, pp. 186–189.

Pro zastosuvannia sudamy okremykh norm Simeinoho kodeksu Ukrainy pry rozghliadi sprav shchodo batkivstva, materynstva ta stiahnennia alimentiv : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 15.05.2006 № 3. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2IJGIMb.

Pro praktyku zastosuvannia sudamy zakonodavstva pry rozghliadi sprav pro pravo na shliub, rozirvannia shliubu, vyznannia yoho nediisnym ta podil spilnoho maina podruzhzhia : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 21.12.2007 № 11. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2ILauAc.

Pro praktyku zastosuvannia sudamy zakonodavstva pry rozghliadi sprav pro usynovlennia i pro pozbavlennia ta ponovlennia batkivskykh prav vid 30.03.2007 № 3. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/39K8XpQ.

Yurchenko, O. O. (2005). Pravo na zashchitu i sposoby zashchity okhranyayemogo zakonom interesa v grazhdanskom prave (diss. … kand. yurid. nauk). Tver. 156 l.

Niekrasova, O. V. (2013). Sposoby zakhystu prav ta interesiv v simeinomu i tsyvilnomu pravi: porivnialnyi aspekt. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy, 2 (27), pp. 35–38.

Zhylinkova, I. V. (Ed.) (2008). Simeinyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar. Kharkiv: Ksylon.

Published
2019-12-27
Section
Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law