Acquisition of Ownership over Certain Categories of Vacant Property

Keywords: real estate, vacant property, property right, acquisition of ownership over vacant real estate

Abstract

Problematic issues that may arise when acquiring ownership over certain categories of vacant property, both movable and immovable, are investigated and analyzed. Possible legal difficulties in practical solution of issues related to the acquisition of ownership over vacant real estate, which is located on land plots of public or private ownership, are investigated. Problematic issues related to the transfer of property rights to the land plot on which the vacant real estate is located, during the conveyance of this property to communal ownership, are analyzed. According to the results of the study, possible ways to solve these difficulties are proposed, taking into account the provisions of Art. 120 of the Land Code of Ukraine. The author substantiates the possibility of legislative consolidation of the institution of acquisition of ownership over vacant real estate by the owners of land on which such property is located. The researcher formulates possible wording of changes and additions to Art. 335 of the Civil Code of Ukraine which would introduce the institution of transfer of vacant real estate both to public, and to private property. Such changes could enable the creation of legal preconditions for conveyance of property rights to land plots to communal ownership, which under the provisions of the Land Code of Ukraine cannot be transferred to communal ownership or used by territorial communities. The issue of acquiring ownership over vacant real estate is considered bearing in mind the inadmissibility of creating legal grounds for acquisition of ownership over spontaneously constructed real estate. In addition, the possibility of acquiring ownership over various categories of vacant property is studied. According to the results of the study, the author proposes a possible procedure for acquiring ownership over property, real rights and their encumbrances which are not subject to state registration in accordance with the Law of Ukraine «On State Registration of Real Rights to Immovable Property and Their Encumbrances».

References

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 435–IV. Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: http://bit.ly/2w1seVb.

Voronina, N. V. (2010). Nabuttia prava vlasnosti na znakhidku za tsyvilnym pravom Ukrainy. (Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk). Odesa, 20 s.

Voronina, N. V. (2010). Nabuttia prava vlasnosti na znakhidku za tsyvilnym pravom Ukrainy. (Dys. … kand. yuryd. nauk). Odesa, 215 ark.

Voronina, N. V. (2009). Sposoby nabuttia ta prypynennia prava vlasnosti. Aktualni problemy derzhavy i prava, 51, 60–65.

Karakash, I. I. (2011). Osoblyvosti nabuttia prava vlasnosti na zemliu v Ukraini inozemnymy hromadianamy, inozemnymy yurydychnymy osobamy ta inozemnymy derzhavamy. Aktualni problemy derzhavy i prava, 61, 621–625.

Klymenko, O. M. (2011). Prymus yak kryterii shchodo klasyfikatsii sposobiv prypynennia ta nabuttia prava vlasnosti. Universytetski naukovi zapysky, 4, 60–65.

Spasybo, I. A. (2009). Nabuttia prava vlasnosti v tsyvilnomu pravi Ukrainy. (Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk). Kyiv, 18 s.

Spasybo, I. A. (2008). Nabuttia prava vlasnosti osoboiu pry yoho prypynenni v inshoi osoby: okremi problemy voli ta pravonastupnytstva. Universytetski naukovi zapysky, 4 (28), 171–174.

Spasybo, I. A. (2010). Proiav ta znachennia voli dlia nabuttia prava vlasnosti. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo, 8. Retrieved from: https://bit.ly/2LlDMqi.

Surai, D. (2013). Pidstavy ta sposoby nabuttia prava vlasnosti: rozmezhuvannia ta vzaiemozviazok. Yurydychnyi visnyk, 2, 109–113.

Kharytonov, Ye. O., & Kharytonova, O. I. (2011). Problemni pytannia nabuttia ta prypynennia prava vlasnosti za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrainy. Pravo Ukrainy, 5, 60–68.

Tsalyn, R. (2015). Pidstavy nabuttia ta prypynennia prava vlasnosti na vidkhody v Ukraini. Nacionalnyj juridicheskij zhurnal: teorija i praktika, Mart, 109–113.

Yaremova, I. V. (2014). Osoblyvosti sudovoho rishennia yak pidstavy nabuttia prava vlasnosti na nerukhome maino. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 2, 223–226.

Biznes-Forum za 2013 rik. (n.d.). Retrieved from LIGA.net: https://bit.ly/2AnfpGt.

Shcherbak, R. (2016, March 31). Bloh. «Rishennia sudu pro vyznannia mainovykh prav: chy buty pravu vlasnosti?». Retrieved from LIGA.net: https://bit.ly/2zvMz6y.

Pro vnesennia zmin do Zemelnoho kodeksu Ukrainy (shchodo rozmezhuvannia zemel derzhavnoi ta komunalnoi vlasnosti) : proekt Zakonu Ukrainy vid 17.03.2016 za № 4253. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/2SWm29h.

Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001 № 2768–III. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/3bvab8m.

Pro derzhavnu reiestratsiiu rechovykh prav na nerukhome maino ta yikh obtiazhen : Zakon Ukrainy vid 01.07.2004 № 1952–IV. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/3bvk71G.

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755–VI. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/2WQCWHv.

Metodychni rekomendatsii shchodo vzaiemodii mizh pidrozdilamy orhaniv derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy pid chas roboty z bezkhaziainymy rechamy ta mainom, shcho perekhodyt u vlasnist derzhavy : zatv. nakazom DPA Ukrainy vid 21.07.2008 № 482. (n.d.). Retrieved from Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy: https://bit.ly/3dGa2R5.

Poriadok vzaiemodii orhaniv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy ta Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy pid chas vyiavlennia oznak porushen mytnykh pravyl, a takozh vyiavlennia maina, yake ne maie vlasnyka abo vlasnyk yakoho nevidomyi : zatv. nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy, Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.10.2018 № 849/828, zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 13.11.2018 za № 1290/32742. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/3cx8E3g.

Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 14.02.2008. u spravi № 37/57-07(40/277-06). (n.d.). Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL : https://bit.ly/2SZng3m.

Pro rezultaty perevirky efektyvnosti dii derzhavnykh orhaniv vlady pry zdiisnenni operatsii z konfiskovanym i bezkhaziainym mainom : postanova kolehii Rakhunkovoi palaty vid 06.12.2005 № 29–1. (n.d.). Retrieved from Rakhunkova palata Ukrainy: https://bit.ly/3dHUBb7.

Pro sudovu praktyku v spravakh pro zakhyst prava vlasnosti ta inshykh rechovykh prav : postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 07.02.2014 № 5. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/3dGSuEn.

Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 20.01.2011 u spravi № 32/129pn. (n.d.). Retrieved from Vyshchyi hospodarskyi sud Ukrainy: https://bit.ly/3cpcxHj.

Zubkov, S. O. (2011). Tsyvilno-pravove rehuliuvannia nabuttia prava vlasnosti na novostvorene nerukhome maino (Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk). Kyiv, 20 s.

Published
2019-12-27
Section
Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law