Becoming and Development of Organizational and Legal Foundations of the Border Guards of Ukraine Training

  • Nataliia RADCHENIA Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine
Keywords: organizational and legal principles, training system, border protection

Abstract

Analysis of the regulatory and legal acts that regulate the training of the staff of the State Border Service of Ukraine shows the importance of the development and further improvement of the organizational and legal bases of its implementation. In the process of forming a modern border guard training system it is important to consider of historical experience which will help to determine ways for effective development.

Prerequisites for the establishment of the national border guard training system have been analysed; the stages of the training system development have been investigated and the connection between the improvement of the border protection organization and the need to develop the border guards’ professional competences has been identified. The main criterion of the conducted periodization is the presence of special requirements for the level of border guards’ preparedness and the form of training. In particular, we propose to distinguish the following historical stages: the first — performing of border protection by people for whom military affairs were an integral part of life and the necessary skills in weapon handling and tactical techniques were acquired throughout the service; the second stage — border protection was entrusted to professional military personnel who had received training in military training institutions and acquired professional competence during additional special training at the place of service; and third — training is provided by specialized departmental educational institutions.

As a regulatory and systematic process, the border guards’ training started with the establishment and development of specialized military educational institutions. The search for optimal models of forming the border guards’ professionalism led to the establishment of specialized institutions of narrow professional orientation, which have become the ground for the development of border guard education and formed the basis of the modern training system organization. Although each stage of the training organization is closely linked to the historical conditions of its implementation, performance evaluation will provide an opportunity to highlight trends and predict future performance.

References

Melnychuk, I. A. (2012). Kniaz i druzhyna Davnoi Rusi na etapi genezy ruskoi derzhavnosti (kinets VI–IX st.). Hileia, 65, pp. 18–24.

Kotliar, M. F. (2009). Kniazha sluzhba v Kyivskii Rusi. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

Kirpichnikov, A. N. (1966). Voennoe delo na Rusi v XIII–XV vv. Lviv: Nauka.

Boiko, V. (2014). Boiovi ta pokhidni poriadky halytskoho i volynskoho viisk u XIII–XIV stolittiakh. Kniazha doba: istoriia i kultura, 8, pp. 249–256. Retrieved from Naukova elektronna biblioteka periodychnykh vydan NAN Ukrainy: http://bit.ly/2Ulk5mw.

Melnychuk, I. A. (2013). Rol prykordonnykh uriadnykiv i starost v orhanizatsii kozatstva ta vyokremlennia z kozatskoho seredovyshcha vlasnoi viiskovoi elity (kinets XV — persha polovyna XVI st.). Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 36, pp. 32–38. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho: http://bit.ly/393FAO2.

Yakymovych, B. Z. (Ed.). (1992). Istoriia ukrainskoho viiska (vid kniazhykh chasiv do 20-kh rokiv XX st.) (4th ed.). Lviv: Svit.

Yavornytskyi, D. I. (1990). Istoriia zaporizkykh kozakiv (u 3 t., t. 1, Svarnyk, I., transl.) Lviv: Svit.

Apanovych, O. M. (1969). Zbroini syly Ukrainy pershoi polovyny XVIII. Kyiv: Nauk. dumka.

Plehanov, A. A., & Plehanov, A. M. (2003). Otdel'nyj korpus pogranichnoj strazhi Imperatorskoj Rossii (1893-1917): Istoricheskij ocherk. Moskva: Granica.

Grekov, F. V. (1910). Kratkij istoricheskij ocherk voenno-uchebnyh zavedenij. 1700–1910. Moskva. Retrieved from Prezidentskaja biblioteka imeni B. N. El'cina: http://bit.ly/38X7bAt.

Volkov, S. V. (1993). Russkij oficerskij korpus. Moskva: Voenizdat.

Kamenev, A. I. (1990). Istorija podgotovki oficerskih kadrov v Rossii. Moskva: VPA im. Lenina. Retrieved from Militera: http://bit.ly/2QqPFyd.

Ustav Voennoj Akademii 1830 g. Retrieved from Google Play Books: http://bit.ly/3d6FMQ5.

Plehanov, A. M. (1993). Otdel'nyj korpus pogranichnoj strazhi Rossii: Kratkij istoricheskij ocherk. Moskva: Granica.

Kabachynskyi, M. I. (2005). Istoriia okhorony kordoniv Ukrainy. Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU.

Okremyi korpus kordonnoi okhorony Ukrainskoi Narodnoi Respubliky (2018. February 23). Retrieved from Derzhavna prykordonna sluzhba Ukrainy: http://bit.ly/2UdolEG.

Zolka, V. L. (2015). Okhorona natsionalnykh interesiv Ukrainy u prykordonnii sferi (Administratyvno-pravovyi aspekt). Khmelnytskyi: Vyd-vo Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho.

Published
2019-12-27
Section
Administrative Law and Process; Financial Law, Informational Law