Judicial Governance and Judicial Self-Governance as a Guarantee of Judicial Independence

  • Oleksandr BOROVYTSKYI 7th Administrative Court of Appeal
Keywords: Judiciary, Judge, Judiciary Independence, Judicial Governance, Judicial Self- Governance, High Council of Justice

Abstract

The article deals with issues of judicial governance and judicial self-governance as a guarantee of the independence of the judiciary, examines their general and purpose, points out their distinction not only at the terminology but also at the functional level.

The provisions of the updated legislation on the organizational forms and activities of judicial governance and judicial self-governance bodies, their interaction in terms of ensuring the principle of independence of the judiciary are analyzed. In this context, issues related to such bodies of judicial governance as the High Council of Justice, the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine and bodies of judicial self-governance are considered.

Based on the analysis, it was concluded that the bodies entrusted with protecting the independence of judges should be autonomous, independent judicial authorities, which provides for the possibility of individual judges exercising their functions regardless of any control by the executive and legislative branches and without undue pressure from within the judicial system, which is the source of International and European standards in the field of justice.

It is determined that in the general purpose - ensuring the independence of the judiciary and judges, the purpose of the «judicial governance» is to create and provide for the organs of the judiciary such organizational conditions under which the activity of the court will be transparent, justice - fair, impartial, and judges to meet high requirements training, ethics and integrity. «Judicial self-governance» is also focused on protecting the professional rights of judges and resolving issues of internal court activity.

Based on the analysis of the provisions of the updated legislation, it is foreseen that some powers of the Integrity and Ethics Commission may interfere with the activities of the High Council of Justice and thus violate the principle of independence of the body.

References

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinymy podanniamy Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny tretoi, abzatsiv pershoho, druhoho, chetvertoho, shostoho chastyny piatoi statti 141 Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» ta polozhen punktu 5 rozdilu III «Prykintsevi polozhennia» Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pensiinoho zabezpechennia» (sprava pro shchomisiachne dovichne hroshove utrymannia suddiv u vidstavtsi) vid 08.06.2016 № 4–rp/2016. (2016). Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, 6, pp. 97–109.

Smokovych, M. (2018). Nezalezhnist suddi yak skladova pryntsypu verkhovenstva prava. Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy, 2 (23), pp. 14–25.

Pro sudoustrii i status suddiv : Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 № 1402–VIII. (n.d.). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 31. St. 545.

Pro Vyshchu radu pravosuddia : Zakon Ukrainy vid 21.12.2016 № 1798–VIII. (n.d.). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. № 7–8. St. 50.

Kuibida, R. O. (2004). Reformuvannia pravosuddia v Ukraini: stan i perspektyvy. Kyiv: Atika.

Nazarov, I. V. (2003). Porivnialno-pravovyi analiz Vyshchoi rady yustytsii Ukrainy z Vyshchoiu radoiu mahistratury Moldovy. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky, 19, pp. 492–496.

Shtohun, S. H. (2016). Sudova reforma chy kosmetychnyi remont systemy sudovoi vlady? Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Pravo», 2 (14), pp. 1–13.

Zahorskyi, V. S., Teleshun, S. O., et al. (Eds.) (2011). Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia u 8-my tomakh. (tom 8: Publichne vriaduvannia). Lviv: LRIDU NADU.

Abdulyn, R. S. (2014). Sudebnoe upravlenye kak strukturno-funktsyonalnыi эlement v systeme sovetskoho hosudarstvennoho upravlenyia. Genesis: ystorycheskye yssledovanyia, 3, pp. 16–36. Retrieved from: https://bit.ly/2R9Khjl, http://doi.org/10.7256/2306-420X.2014.3.11044.

Bilodid, I. K., at al. (Ed.). (1978). Slovnyk ukrainskoi movy (v 11 t., 1970–1980, t. 9: S, Nazarova, I. S., et al, eds.). Kyiv: Nauk. dumka.

Shemshuchenko, Yu. S., et al. (Ed.) (1998–2004). Yurydychna entsyklopediia (u 6 t., t. 5: P–S) / Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana.

Kurhanskyi, O. V. (2018). Do pytannia shchodo suddivskoho vriaduvannia. In Bakaianov, N. M. (Ed.). Tvorchyi shliakh vchenoho: do 80-richchia profesora V. V. Dolezhana. (pp. 152–154). Odesa: Yurydychna literatura.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» ta deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo diialnosti orhaniv suddivskoho vriaduvannia : Zakon Ukrainy vid 16.10.2019 r. № 193–IX. (2019). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 88, st. 2933.

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo diialnosti orhaniv suddivskoho vriaduvannia». (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: http://bit.ly/2IVWQKv.

Polishchuk, A. (2019, October 30). Sudova vlada yak «publichnyi servis». Retrieved from Hazeta «Den»: http://bit.ly/38XMZ1y.

Vysnovok Tsentru polityko-pravovykh reform na proiekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo diialnosti orhaniv suddivskoho vriaduvannia» (2019, September 5). Retrieved from Tsentr polityko-pravovykh reform (TsPPR): http://bit.ly/33rUXid.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo perezavantazhennia vlady : Zakon Ukrainy vid 19.09.2019 № 117–IX. (2019). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 43, st. 250.

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo perezavantazhennia vlady». (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: http://bit.ly/2IVWQKv.

Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia na proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo perezavantazhennia vlady» (reiestr. № 1066 vid 29.08.2019). (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: http://bit.ly/2IVWQKv.

Pro nadannia konsultatyvnoho vysnovku do zakonoproektu № 1066 : rishennia Vyshchoi rady pravosuddia vid 17.09.2019 № 2496/0/15-19. (n.d.). Retrieved from Vyshcha rada pravosuddia: http://bit.ly/2xRRxK5.

Osnovni pryntsypy nezalezhnosti sudovykh orhaniv (Skhvaleni rezoliutsiiamy 40/32 ta 40/146 Heneralnoi Asamblei OON vid 29 lystopada ta 13 hrudnia 1985 roku). (2015). Yevropeiski ta mizhnarodni standarty u sferi sudochynstva. (pp. 19–23). Kyiv.

Velyka khartiia suddiv. Konsultatyvna rada yevropeiskykh suddiv. Osnovopolozhni pryntsypy (pryiniata u Strasburzi, 17 lystopada 2010. KRIeS. (2015). Yevropeiski ta mizhnarodni standarty u sferi sudochynstva. (pp. 67–69). Kyiv.

Vysnovok № 10(2007) Konsultatyvnoi rady yevropeiskykh suddiv do uvahy Komitetu Ministriv Rady Yevropy shchodo sudovoi rady na sluzhbi suspilstva. (n.d.). Retrieved from Sudova vlada Ukrainy: http://bit.ly/3a4nPzq.

Pro Rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 10.02.2010 № 1861–VI. (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 14–15, 16–17, st. 133.

Published
2019-12-27
Section
International Law; European Law