Concept and System of Social Assistance Agreements

Keywords: contract, social assistance contract, purpose of contract, parties to contract, difficult life circumstance

Abstract

The concept of a social assistance agreement, its parties and purpose, which depends on the type of agreement, is defined. The system and mechanisms of concluding social assistance agreements as a basis for the formation of a non-state social security system are studied. The legislation does not contain a single list and mechanics of conclusion and execution. Under a social assistance agreement, the recipient, as a person in difficult life circumstances that he or she cannot overcome or mitigate on his or her own, may receive material benefits or other intangible benefits at the expense or with the participation of the provider under certain conditions. The purpose of concluding a contract is to assist in overcoming or mitigating difficult life circumstances at the expense of the provider's funds or property, or by raising funds or the provider's property, using non-state social security funds for a certain period.

A person in need of social security has the right to use the assistance of a charitable organization in the form prescribed by law. On the basis of the agreement it is possible to receive services from volunteers and the volunteer organization. The probation volunteering contract is concluded to achieve the goal set by law, so it is advisable to set clear requirements for the probation volunteer.

It is substantiated that the content of the inheritance agreement may stipulate the provision of social security to the alienator on the terms specified in the agreement.

It is established that social security for children in difficult life circumstances can be provided by concluding social assistance agreements. The expediency of applying a foster care agreement to a child who has suffered from human trafficking, who has lost his or her parents or whose parents are unable to perform their duties due to health or other reasons in order to ensure that he or she is provided with social security under the conditions specified by law. The expediency of applying a foster care agreement for the immediate provision of family care for a child for a period when his family status is uncertain is indicated. It is substantiated that the purpose of the agreement on the placement of a child in foster care and cohabitation in a foster family is to provide him with social security and create conditions for learning and development. It is established that the purpose of the agreement on the establishment of a family-type orphanage is to guarantee the provision of social services and state assistance.

On the basis of the conducted research the expediency of normative fixing of the standard form of the contract on rendering services of the municipal nanny that will promote coordination of interests of the parties of this contract and protection of their rights is proved.

References

Pro blahodiinu diialnist ta blahodiini orhanizatsii : Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r. № 5073–VI. (2013) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 25, 252.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435–IV. (2003) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 40–44, 356.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (n.d.) Retrieved from : https://bit.ly/37KVJeo.

Lapina, M. D., Lapina, M. D. (2019) Blahodiina diialnist u suchasnii Ukraini. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu = Reporter of the Priazovskyi State Technical University, 4, 31–36.

Kozhnii dytyni turbotlyvu rodynu, — pidpysano dohovir pro spivpratsiu mizh Luhanskoiu oblderzhadministratsiieiu ta MBO BF «SOS Dytiachi Mistechka» Ukraina» (2018, July 26). Retrieved from Luhanska oblasna derzhavna administratsiia : https://bit.ly/35G2QC3.

Dolynska, M. S. (2013) Deiaki pravovi aspekty ukladennia ta notarialnoho posvidchennia dohovoru pozhertvy yak riznovydu dohovoru daruvannia. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. seriia yurydychna, 1, 176–184. Retrieved from: https://bit.ly/37V3wWS.

Chudyk-Bilousova, N. I. (2014) Tsyvilno-pravovyi dohovir u systemi sotsialnoho zabezpechennia Ukrainy. Universytetski naukovi zapysky, 4, 43–54. Retrieved from : https://bit.ly/3oxFW8E.

Posibnyk z pidhotovky ta podannia zaiavok na uchast u II-mu konkursi. (n.d.) Retrieved from : https://bit.ly/37V3HBw.

Chystyakova, I. A. (2015) Genesis of International Volunteer Movement. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 2 (46), 19–26.

The Universal Declaration on Volunteering. (n.d.) Retrieved from International Association for Volunteer Effort : https://bit.ly/2TyAeoF.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro volontersku diialnist u sferi nadannia sotsialnykh posluh : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.12.2003 r. № 1895. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : https://bit.ly/37MJwWw.

Pro volontersku diialnist : Zakon Ukrainy vid 19.04.2011 r. № 3236–V. (2011) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 42, 435.

Kryvenko, Yu. V. (2015) Volonterska diialnist: poniattia ta oznaky. Chasopys tsyvilistyky, 18, 41–44. Retrieved from : https://bit.ly/3mx0ZXk.

Polozhennia pro orhanizatsiiu diialnosti volonteriv probatsii. Zatv. nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 17.01.2017 r. № 98/5, zareiestr. v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 18.01.2017 r. za № 65/29933. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : https://bit.ly/3e1HZ01.

Pro probatsiiu : Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 r. № 160–VIII. (2015) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 13, 93.

Borychenko, K. V. (2015) Sotsialnyi zakhyst simei z ditmy za zakonodavstvom Ukrainy. Odesa, Feniks, 302 s.

Pro sotsialni posluhy : Zakon Ukrainy vid 17.01.2019 r. № 2671–VIII. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : https://bit.ly/2HL1Rsg.

Chernovaliuk, Yu. Yu. (2009) Deiaki problemni pytannia shchodo pravovoho rehuliuvannia patronatu za zakonodavstvom Ukrainy. Aktualni problemy derzhavy i prava, 51, 121–128. Retrieved from : https://bit.ly/3muiirJ.

Yevko, V. Yu. (2010) Dytiachyi budynok simeinoho typu v systemi form ulashtuvannia ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia. Kharkiv, Ksylon, 156 s.

Myronenko, V. P. (2013) Patronat yak forma vlashtuvannia ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy, 3, 56–63. Retrieved from : https://bit.ly/3ovUDsS.

Zilkovska, L. M. 2007. Nedoliky zakonodavstva pro patronat nad ditmy ta shliakhy yoho udoskonalennia. Derzhava i pravo, 38, 323–327.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia sotsialnoho zakhystu ditei ta pidtrymky simei z ditmy : Zakon Ukrainy vid 26.01.2016 r. № 936–VIII. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : https://bit.ly/3kAm0Qh.

Deiaki pytannia zdiisnennia patronatu nad dytynoiu : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.03.2017 r. № 148. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : https://bit.ly/3oAVyYY.

Yanchuk, O. (2005) Patronatna sluzhba v orhanakh derzhavnoi vlady Ukrainy. Pravo Ukrainy, 2, 67–70.

Rozghon, O. V. (2018) Dohovory u simeinomu pravi Ukrainy. Kyiv, In Yure.

Romaniuk, U. V. (2018) Pravova pryroda ta zmist dohovoru pro patronat. Universytetski naukovi zapysky, 2, 95–110. Retrieved from : https://bit.ly/3kB9gsl.

Borysova, V. I. (2017) Dohovir u simeino-pravovii sferi. In Aktualni problemy pryvatnoho prava: dohovir yak pravova forma rehuliuvannia pryvatnykh vidnosyn (pp. 12–16). Kharkiv, Pravo.

Stashkiv, B. (2003) Vydy materialnoho zabezpechennia nepratsezdatnykh za simeinym zakonodavstvom. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo, 7, 28–32.

Leshanych, L. V. (2015) Pravove rehuliuvannia kvazisimeinoi formy vykhovannia ditei. Kyiv.

Marits, D. O., Karpenko, I. V. (2014) Dohovir pro patronat. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 4, 140–143. Retrieved from : https://bit.ly/2Tws7ZU.

Shymon, S. I. (2015) Pryroda patronatu yak formy vlashtuvannia ditei-syrit i ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 4, 89–92. Retrieved from : https://bit.ly/35JyQ8z.

Pro deiaki pytannia diialnosti obiednanoi terytorialnoi shchodo nadannia posluh iz sotsialnoi pidtrymky naselenniu : nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 14.06.2018 r. № 890. (n.d.) Retrieved from : https://bit.ly/2G4uxvB.

Slozanska, H. I. (2018) Posluha patronatu v systemi zakhystu ta pidtrymky simei z ditmy v obiednanii terytorialnii hromadi. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 11: Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika, 24 (1), 214–222. Retrieved from : https://bit.ly/31RZ8Ep.

Polozhennia pro pryiomnu simiu. Zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.04.2002 r. № 565. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : https://bit.ly/31PHFMM.

Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia sotsialnoho suprovodzhennia pryiomnykh simei ta dytiachykh budynkiv simeinoho typu. Zatv. nakazom Ministerstva u spravakh simi, molodi ta sportu vid 23.09.2009 r. № 3357. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : https://bit.ly/3juZhne.

O merah po korennomu uluchsheniju vospitanija, obuchenija i material'nogo obespechenija detej-sirot i detej, ostavshihsja bez popechenija roditelej : postanovlenie CK KPSS i Soveta Ministrov SSSR ot 31.07.1987 g. № 872 (SP SSSR, 1987, № 42, St. 137). (n.d.) Retrieved from Konsorcium «Kodeks» : https://bit.ly/3jF0kky.

Pro stvorennia v respublitsi dytiachykh budynkiv simeinoho typu : postanova Rady Ministriv URSR vid 05.10.1988 r. № 318 (ZP URSR, 1988, № 11, St. 45). (n.d.) Retrieved from LIHA:ZAKON : https://bit.ly/3jyNG6M.

Vremennoe polozhenie o detskih domah semejnogo tipa. Utv. prikazom Gosudarstvennogo komiteta SSSR po narodnomu obrazovaniju ot 23.10.1989 g. № 800 (Bjulleten' Gosudarstvennogo komiteta po obrazovaniju SSSR. 1990. № 2). (n.d.) Retrieved from : https://bit.ly/35HjWzr.

Polozhennia pro dytiachyi budynok simeinoho typu. Zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.04.1994 r. № 267. (1994) ZP Ukrainy, 8, 208.

Polozhennia pro dytiachyi budynok simeinoho typu. Zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.04.2002 r. № 564. (2002) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 8, 925.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo dytiachykh budynkiv simeinoho typu : Zakon Ukrainy vid 20.05.2008 r. № 290–VI. (2008) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 27–28, 251.

Chernovaliuk, Yu. Yu. (2018) Do pytannia vyznachennia pravovoi pryrody ta poniattia dytiachoho budynku simeinoho typu. Chasopys tsyvilistyky, 29, 160–164.

Svizha, O. O. (2010) Poniattia ta oznaky dytiachoho budynku simeinoho typu: simeino-pravovyi aspekt. Universytetski naukovi zapysky, 2, 120–125. Retrieved from: https://bit.ly/34A3dPr.

Poriadok pryznachennia i vyplaty derzhavnoi sotsialnoi dopomohy na ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia, hroshovoho zabezpechennia batkam-vykhovateliam i pryiomnym batkam za nadannia sotsialnykh posluh u dytiachykh budynkakh simeinoho typu ta pryiomnykh simiakh za pryntsypom «hroshi khodiat za dytynoiu». Zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.06.2019 r. № 552. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : https://bit.ly/34zTCrO.

Deiaki pytannia nadannia posluhy z dohliadu za dytynoiu do trokh rokiv «munitsypalna niania». Zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.01.2019 r. № 68. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : https://bit.ly/3mueUx1.

Published
2020-02-25
Section
Labour Law; Social Security Law