Institutional Provision of Protection of Property Interests of Private Law Subjects during Enforcement of Court Decisions

  • Yurii BILOUSOV Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9209-0378

Abstract

The necessity of determining a coordinated system of institutional support for the protection of the rights, freedoms and legally protected interests of the participants of personal non-property and property relations is substantiated. The substantiation of the national model of organization of execution of decisions of courts and other bodies as an integral part of the institutional mechanism of protection of property interests of private law was further developed.

The classification of various systems of organization of execution of court decisions on various criteria is given: on a way of the organization of a profession of the executor, on a place of bodies and officials of execution, depending on whether bodies of execution are uniform structure, or there are some independent organizations, depending on bodies are empowered to enforce decisions.

Based on the analysis of the existing model of organization of execution of court decisions, the need for clear definition of the status of enforcement bodies, separation of their participation from other authorized bodies (persons) that ensure the implementation of court decisions and other bodies, as well as increasing the status of state executor the subject of execution, and not the body of the state executive service. There are arguments that the Ministry of Justice of Ukraine, as a regulator, cannot act as a subject of execution at the same time, as in this way an obvious conflict of interests can be traced.

It is concluded that the process of creating an effective and efficient institutional structure for the implementation of decisions of courts and other bodies is not completed, the modern mixed model of enforcement should be considered transitional with the need to develop a capable organizational structure of enforcement bodies.

References

Gusev, E. (2015, December 15) Analiticheskij otchet. Sravnitel'no-pravovoj analiz EBRR dokazyvaet jeffektivnost' vvedenija instituta chastnoj ispolnitel'noj sluzhby v stranah s perehodnoj jekonomikoj. (n.d.) Retrieved from Juridicheskaja praktika : https://bit.ly/2Mi7zUw.

Hess, B. (2011) Sistemy prinuditel'nogo ispolnenija. Im Van Ree, R. et al. (ed.) Ispolnitel'noe proizvodstvo: tradicii i reformy. Moskwa, Infotropik Media, 53–76.

Pedak, S. V. (2017) Administratyvno-pravovi osoblyvosti oskarzhennia rishen, dii chy bezdiialnosti derzhavnoho vykonavtsia. Kyiv, 210 ark.

Nalutsyshyn, V. V., Nalutsyshyn, V. V. (2019) Orhanizatsiia ta zdiisnennia vykonannia rishen sudiv v okremykh derzhavakh Yevropeiskoho Soiuzu. In Problemy teorii i praktyky vykonannia rishen sudiv ta inshykh orhaniv (ch. 5, pp. 78–83). Khmelnytskyi, Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava.

Yarkov, V. V. (2006) Osnovnye mirovye sistemy prinuditel'nogo ispolnenija. Universytetski naukovi zapysky, 2 (18), 84–101.

Vasylev, S. V. (2015) Porivnialnyi tsyvilnyi protses. Kyiv, Alerta.

Belikova, S. O., Drahan, O. V. (2016) Uchast prokurora u vykonavchomu provadzhenni. Kyiv, Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy.

Artem'eva, Ju. A. (2011) Ispolnitel'noe proizvodstvo v SShA. In Parfenchikov, A. O. & Valeev, D. H. (ed.) Effektivnost' prinuditel'nogo ispolnenija sudebnyh reshenij i aktov drugih organov (pp. 32–39). Moskwa, Statut.

Verba-Sydor, O. B. (2014) Dosvid zarubizhnykh krain shchodo zaprovadzhennia instytutu pryvatnykh vykonavtsiv. In Problemy teorii i praktyky vykonannia rishen sudiv ta inshykh orhaniv (pp. 96–107). Khmelnytskyi, Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava.

Khorunzhyi, Yu. (2015, March 3) Pro reformu derzhavnoi vykonavchoi sluzhby. Retrieved from Yurydychna hazeta : http://bit.ly/3ocSCkY.

V Lytvi pratsiuie 250 pryvatnykh vykonavtsiv, v Ukraini — 6 000 derzhavnykh (2015, October 14). Retrieved from Hromadske radio : http://bit.ly/2E5Jk4C.

Pro Vyshchu radu pravosuddia : Zakon Ukrainy vid 21.12.2016 r. № 1798–VIII. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : http://bit.ly/3o08sPq.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stvorennia ekonomichnykh peredumov dlia posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia : Zakon Ukrainy vid 03.07.2018 r. № 2475–VIII. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : http://bit.ly/38ASl4u.

Polozhennia pro Ministerstvo yustytsii Ukrainy, zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.07.2014 r. № 228. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : http://bit.ly/2ShrBxU.

Published
2020-02-25
Section
Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law