Financial Aspects of the Dual Form of Education

  • Viktor SYNCHAK Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law https://orcid.org/0000-0001-8957-3654
  • Oleksandra HREKHOVA Insurance Group «TAS»
Keywords: forms of education, cost of education, theoretical training, practical training, base of practice, interests of an employer, educational-professional program, principle of duality, dual form of education acquisition, dual form of education organization, models of realization of dual form of education, institutions of higher education, institutions of professional education, financing of education, direct and indirect financing, financing of vocational training, financial support, diversification of sources of financial resources

Abstract

The article shows the role of the dual form of education in improving the quality of training of graduates of domestic educational institutions. The need to diversify the sources of funding for the dual form of higher education at the stages of its implementation is emphasized. The dual form of the organization of training by the motivating factor of diversification of sources of financing of education is defined. The content of the principle of duality and the peculiarities of its application in improving the professionalism of the graduate are revealed. The importance of two forms of student learning in different environments is emphasized. The concepts of «dual form of education acquisition» and «dual form of education organization» are described. The correctness of the application in scientific vocabulary and the practical application of the concepts «dual form of education acquisition» and «dual form of education organization» is emphasized. Foreign experience in financing higher education is analyzed. The multidimensionality in the training of specialists in free economic education with the use of academic capital and diversification of sources of funding for education in foreign practice is shown. The foreign experience of training specialists in working professions and financing vocational training is generalized. The benefits of direct and indirect funding of vocational education for the creation of additional jobs in the workplace have been identified. The German experience of formation of the Framework Curriculum by an educational institution and the Framework Plan of Practice with the participation of the employer is given. Emphasis is placed on the incentives and motivation of the mentor in teaching students in the workplace. The results of pilot projects on introduction of the dual form of the organization of training in domestic establishments on preparation of working trades are processed. It is stated a high level of employment of graduates of vocational schools and raise of savings due to increased practical training in the workplace. The peculiarities of realization of the dual form of organization of education and its financing in the Bar College of Transport and Construction are generalized. The necessity of taking into account the work schedule of employers when forming educational institutions’ curricula is proved. A comparison of the ratios of student learning in educational institutions and in workplaces with different models of the dual form of education is conducted. Calculations were made for the educational program with the distribution of loans between domestic institutions of higher education and employers. The main directions of development of educational and professional programs in institutions of higher education are offered.

References

Petrakov, Ya. V. (2012) Modeli finansuvannia vyshchoi osvity v Yevropi ta sviti. Finansy Ukrainy, 12, 95–121.

Vlasova, I. V. (2019) Finansuvannia vyshchoi osvity u Nimechchyni. In Peredovi osvitni praktyky: Ukraina, Yevropa, Svit (pp. 227–228). Kyiv, Pedahohichna dumka.

Boholib, T. M. (2012) Protsesy kapitalizatsii rozvytku vyshchoi osvity ta universytetskoi nauky. Finansy Ukrainy, 11, 84–93.

Tkachenko, N. V., Tsikanovska, N. A. 2019. Meinstrymy formuvannia akademichnoho kapitalizmu u svitovomu osvitnomu prostori. Finansy Ukrainy, 12, 44–52.

Demillo, R. A. (2017) Revolution in higher edication: how a small band of innovators will mare college accessible and affordable. Cambridge, The MIT Press.

Oleinikova, L. H., Tochylina, I. V. (2018) Podatkovi instrumenty pidtrymky osvitnoi haluzi v Ukraini. Finansy Ukrainy, 8, 106–125.

Tatomyr, I. L. (2017) Perspektyvni napriamy venchurnoho investuvannia osvitnikh startapiv. Finansy Ukrainy, 7, 43–55.

Lovinska, L. H. (2017) Vyznachennia vartosti osvitnikh posluh. Finansy Ukrainy, 2, 12–26.

Sokolovska, A. M. (2018) Dyskusiini aspekty formulnoho rozpodilu biudzhetnykh vydatkiv na vyshchu osvitu v Ukraini. Finansy Ukrainy, 5, 8–21.

Vrublevska, O. V. (2019) «Chervoni linii» dualnoi osvity v konteksti priorytetiv osvitnoi polityky. Naukovo-metodychnyi tsentr vyshchoi ta fakhovoi peredvyshchoi osvity. Kyiv. Retrieved from : https://bit.ly/2FE97Fe.

Drazhnytsia, S. A., Drazhnytsia, O. M. (2016) Dualne navchannia yak interaktyvna forma orhanizatsii navchalnoho protsesu. Zbirnyk naukovykh prats KhIST «Ukraina». Khmelnytskyi, 12, 52–54.

Melnyk, N. Yu., Mykolaichuk, I. P. (2019) Perspektyvy rozvytku dualnoi osvity v Ukraini. Peredovi osvitni praktyky: Ukraina, Yevropa, Svit (pp. 310–313). Kyiv, Pedahohichna dumka.

Matat, D. (2018) Dualna osvita: dosvid i perspektyvy. Osvita Ukrainy, 7, 5.

Kibitlevskyi, Y. E. (2019) Vprovadzhennia elementiv dualnoi formy navchannia: z dosvidu roboty. Peredovi osvitni praktyky: Ukraina, Yevropa, Svit (pp. 388–390). Kyiv, Pedahohichna dumka.

Hrekhova, O. V. (2019) Mekhanizm vprovadzhennia kontseptsii dualnoi osvity v ukrainskyi osvitnii prostir. Potentsial suchasnoi nauky (pp. 28–30). Kyiv.

Synchak, V. P. (2019) Reformuvannia bazovykh strukturnykh pidrozdiliv zakladiv vyshchoi osvity na etapi yikh rozvytku. Peredovi osvitni praktyky: Ukraina, Yevropa, Svit (pp. 289–293). Kyiv, Pedahohichna dumka.

Shramko, Ya. (2016) Pryntsyp dualnosti v lohitsi i filosofii. Filosofska dumka, 3, 47–63.

Pro dualne navchannia: Za materialamy pres-sluzhby MON, uriadovoho portalu, Analitychnoho tsentru CEDOS vlasnykh korespondentiv. (2018) Osvita Ukrainy, 5, 4.

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145–VIII. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy : https://bit.ly/3kkN0Tk.

Kontseptsiia pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity vid 19.09.2018 r. № 660–r. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy : http://bit.ly/35mlMXp.

Zatonatska, T. H., Herasymenko, O. O. (2019) Transformatsiia napriamiv vzaiemodii derzhavy ta pryvatnoho sektoru u sferi vyshchoi osvity v Ukraini: suchasnyi stan i vektory rozvytku. Finansy Ukrainy, 1, 68–79.

Osetskyi, V. L., Tatomyr, I. L. (2016) Osoblyvosti vykorystannia endavmentu ta fandraizynhu v osvitnii praktytsi. Finansy Ukrainy, 3, 86–100.

Drozdova, A. O. (2012) Svitovyi dosvid profesiinoho navchannia i rozvytku personalu. Aktualni problemy ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku vyrobnychoi sfery. DVNZ «Donetskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet», 1, 94–96.

Dualna osvita v Ukraini : Materialy pres-konferentsii fakhivtsiv Ministerstva osvity i nauky Ukrainy 29.01.2018 r. (n.d.) Retrieved from Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : https://bit.ly/35Ate21.

Pro provedennia doslidno-eksperymentalnoi roboty za temoiu «Profesiina pidhotovka kvalifikovanykh robitnykiv z vykorystanniam elementiv dualnoi systemy navchannia na bazi zakladiv profesiino-tekhnichnoi osvity»: nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.03.2015 r. № 298. (n.d.) Retrieved from Prezentatsiia realizatsii eksperymentu. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : https://bit.ly/33Cn3Ie.

Na Sumshchyni zaprovadzhuiut elementy dualnoi osvity. Departament osvity i nauky Sumskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii. (2018) Sumy. Retrieved from: https://bit.ly/33qMJY4.

Pro provedennia doslidno-eksperymentalnoi roboty za temoiu «Profesiina pidhotovka kvalifikovanykh robitnykiv z vykorystanniam elementiv dualnoi systemy navchannia na bazi zakladiv profesiino-tekhnichnoi osvity» : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.03.2015 r. № 298. (n.d.) Retrieved from Prezentatsiia realizatsii eksperymentu. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : https://bit.ly/35BN5xK.

Pro rozpodil vydatkiv derzhavnoho biudzhetu mizh zakladamy vyshchoi osvity na osnovi pokaznykiv yikh osvitnoi, naukovoi ta mizhnarodnoi diialnosti : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.12.2019 r. № 1146. (n.d.) Retrieved from Kabinet ministriv Ukrainy : https://bit.ly/2ZBUeKr.

Korodenko, M. (2018) Vidchuty enerhiiu zmin. Osvita Ukrainy, 5, 8–9.

Rozrakhunok planovykh vytrat na 1 studenta biudzhetnoi formy navchannia na 2020 rik za osvitnim stupenem Bakalavr, osvitnim stupenem Mahistr u Khmelnytskomu universyteti upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova: proekt. (2020) Khmelnytskyi, Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova.

Synchak, V., Hrekhova, O. (2019) Anketuvannia robotodavtsiv z pytan posylennia praktychnoi skladovoi v navchalnomu protsesi. Retrieved from Google : https://bit.ly/3kjLAIz.

Published
2020-02-25
Section
Money, finance and credit