Definition of Development Activity as a Separate Type of Economic Activity

Keywords: development activity, development, economic activity, organization of building construction, NACE

Abstract

The article is devoted to the research of development activities in the field of construction of buildings as a separate type of economic activity. An attempt is made to scientifically compare and contrast the concepts of «development activity» and «economic activity». The absence of legal regulation of development activities is noted, which leads to the uncertainty of legal relations in this area. In particular, this concerns the developer’s choice of the main and additional types of economic activities in accordance with the National Classifier of Ukraine «Classification of Economic Activities DK 009:2010» (hereinafter — «NACE»). The analysis of practice of developer’s choice of the main types of economic activities in accordance with the NACE is conducted in the article. The necessity of defining development activities as a type of economic activity in the NACE is substantiated, since such activities, in terms of their content, today cannot be fully attributed to any of the classes existing in the NACE. To confirm this position, the author reveals the scientific and legislative definition of «construction organization», compares the common and distinctive features of the categories «development» and «organization of building construction». Emphasis is placed on the inconsistency of the concepts used in class NACE 41.10 «Organization of building construction». The article provides arguments that the class of NACE 41.10 «Organization of building construction», although it is determined by the main type of economic activity for developers in practice, but it does not fully cover the content of development activities. Based on the results of the research, it is proposed to amend the class of NACE 41.10 «Organization of building construction» and supplement it with a new paragraph as follows: «organization in the interests of the customer of a set of actions for the development, direct implementation and attraction to financing of projects related to the creation or qualitative transformation of buildings, increasing their market value and investment attractiveness through the comprehensive preparation of a land plot for further development, construction of new or reconstruction of existing buildings (development activities)».

References

Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti DK 009:2010. Nakaz Derzhspozhyvstandartu Ukrainy vid 11.10.2010 r. № 457. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3qSH32D.

Bliakharskyi, Ya. S. (2018) «Development nerukhomosti» ta «developerska diialnist»: zistavlennia poniat ta yikhni kharakterni oznaky. Universytetski naukovi zapysky, 2 (66), 111–124.

Mazur, I. I., Shapiro, V. D., Ol'deroge, N. G. (2004) Development. Moskva : Ekonomika.

Dyba, M. I., Polishchuk, Ye. A. (2011) Developerski kompanii na investytsiinomu rynku Ukrainy. Kyiv : KNEU.

Romanenko, L. F., Prokopenko, V. Yu., Stolbova, M. A. (2015) Analiz diialnosti developerskykh kompanii na rynku nerukhomosti Ukrainy. Biznes Inform, 9, 234–238.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436–IV. (2003) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 11, 462.

Chumak, O. (2019) Ekonomichna diialnist pidpryiemstv: sutnist, kontseptualna paradyhma, rehuliuvannia. Ekonomichnyi dyskurs, 2, 104–112.

Pro zatverdzhennia form zaiav u sferi derzhavnoi reiestratsii yurydychnykh osib, fizychnykh osib — pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan. Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 18.11.2016 r. № 3268/5. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/30O5Eet.

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755–VI. (2011) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 13 (13–14, 15–16, 17), 112.

Pro deiaki pytannia vyznannia pravochyniv (hospodarskykh dohovoriv) nediisnymy. Postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 29.05.2013 r. № 11. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3vqXTtb.

Postanova Kasatsiinoho hospodarskoho sudu v skladi Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 06.06.2018 r. u spravi № 922/3699/17. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/3s5Iv2Y.

Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 18.05.2017 r. u spravi № K/800/13843/16. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL : http://bit.ly/3lj6F7O.

Yedynyi derzhavnyi reiestr yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan. (N.d.) Retrieved from Ministerstvo yustytsii Ukrainy: http://bit.ly/3rT7oyN.

Danylik, S. M. (ed.) (2015) Osnovy tekhnolohii i orhanizatsii budivelnoho vyrobnytstva: konspekt lektsii dlia studentiv 3, 4 kursiv zi spetsialnosti 5.06010115 «Oporiadzhennia budivel i sporud ta budivelnyi dyzain» dennoi formy navchannia. Liubeshiv : Liubeshivskyi tekhnichnyi koledzh Lutskoho NTU.

Melman, V. O., Holub, O. I., Molodchenko-Serebriakova, T. H. (2006) Teksty lektsii z kursu «Orhanizatsiia budivnytstva». Kharkiv : KhNAMH.

Kolontaievskyi O. P. Konspekt lektsii z kursu «Orhanizatsiia budivnytstva». Kharkiv : KhNAMH.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435–IV. (2003) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 11, 461.

Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti. Zakon Ukrainy vid 17.02.2011 r. № 3038–VI. (2011) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 34, 343.

Pro arkhitekturnu diialnist. Zakon Ukrainy vid 20.05.1999 r. № 687–XIV. (1999) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 31, 246.

Derzhavnyi klasyfikator budivel ta sporud: DK 018-2000. Nakaz Derzhstandartu Ukrainy vid 17.08.2000 r. № 507. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3lndnK7.

Roziasnennia shchodo zapovnennia form derzhavnoho statystychnoho sposterezhennia № 1-bud «Informatsiia pro oderzhannia dozvilnoho dokumenta na vykonannia budivelnykh robit» ta № 2-bud «Zvit pro realizatsiiu dozvilnoho dokumenta na vykonannia budivelnykh robit». Roziasnennia Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy vid 28.11.2012 r. № 18/1-12/3. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3qSHCJN.

Lazarev, O. V. (2015) Ponjatie developmenta nedvizhimosti v rossijskom prave. Molodoj uchenyj, 8 (88), 739–744.

Mazav, P. A. (2011) Grazhdansko-pravovye sredstva regulirovanija developerskoj dejatel'nosti v Rossijskoj Federacii. Diss. … kand. jurid. nauk. Moskva.

Ershov, O. G. (2013) Developerskij dogovor v stroitel'stve: pravovaja priroda, ponjatie i priznaki. Notarius, 6, 25–30.

Pro zatverdzhennia Poriadku zatverdzhennia proektiv budivnytstva i provedennia yikh ekspertyzy ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.05.2011 r. № 560. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3vv8Hq3.

Pro zatverdzhennia Rehlamentu pidhotovky do rozghliadu u tsentralnomu aparati Ministerstva materialiv na zasidannia prezydii naukovo-tekhnichnoi rady. Nakaz Ministerstva rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrainy vid 24.09.2010 r. № 366. (N.d.) Retrieved from IAS Konsultant: http://bit.ly/3ln7zjt.

Metodolohichni osnovy ta poiasnennia do pozytsii natsionalnoho klasyfikatora DK 009:2010 «Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti». Nakaz Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy vid 23.12.2011 r. № 396. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3eFhkIG.

Stosovno vprovadzhennia Statystychnoho klasyfikatoru vydiv ekonomichnoi diialnosti NACE red. 2 ta vnesennia zmin do Rehlamentu Rady (IeES) № 3037/90, a takozh do deiakykh Rehlamentiv YeS shchodo pevnykh oblastei statystyky. Rehlament (IeS) № 1893/2006 Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 20.12.2006 r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3rS9JKE.

TNV Certification Pvt. Ltd. (NACE Code Revision 02.xls). (N.d.) Retrieved from TNV System Certification Pvt. Ltd: https://bit.ly/3rSEHSP.

Published
2020-12-31
Section
Economic Law; Economic Procedural Law