Grounds and Conditions for the Application of Restrictive Measures Applied to Persons who have Committed Domestic Violence

Keywords: restrictive measures, crime related to domestic violence, non-custodial sentences, release from criminal liability, release from punishment

Abstract

The grounds and conditions for the application of restrictive measures applied to persons, who have committed domestic violence, are provided in Art. 911 of the Criminal Code of Ukraine. It is established that in the science of criminal law there is a unanimous position that the basis for the application of restrictive measures under Art. 911 of the Criminal Code is the commission by a person of a crime related to domestic violence, and the conditions are: 1) sentencing a person not related to imprisonment; 2) release of a person from criminal liability on the grounds provided by the Criminal Code; 3) release of a person from punishment on the grounds provided by the Criminal Code. These conditions are alternative. The content of the concept of «crime related to domestic violence» is analyzed and it is established that it should be understood more broadly than the act provided for in Art. 1261 of the Criminal Code «Domestic Violence». It is proposed to add to Art. 911 of the Criminal Code a note explaining the meaning of the term «criminal offense related to domestic violence», where it is necessary to note that this concept is broader than the crime under Art. 1261 of the Criminal Code. The content of each of the conditions of application of restrictive measures is analyzed. It has been established that in the application of restrictive measures during the imposition of non-custodial sentences in practice there are problems with the interpretation of the relevant concept. It is proposed to clarify the meaning of the concept of «punishment not related to imprisonment» in Art. 911 of the Criminal Code. It is also established that the application of restrictive measures in releasing a person from criminal liability is a declarative norm and is subject to exclusion from the conditions of application of restrictive measures due to the incompatibility of the latter with the nature of exemption from criminal liability. The legislation clearly regulates the procedure for applying restrictive measures to persons released from serving a probation sentence. A number of problems that arise during the control over the behaviour of persons to whom restrictive measures have been applied by the probation authorities have also been identified. The solution to these problems is possible by harmonizing the provisions of the Criminal Code and the Law of Ukraine «On Probation», as well as other regulations governing the activities of probation bodies. It is proposed to refer the application of restrictive measures to supervisory probation, which will lead to a number of changes to the articles of the Law of Ukraine «On Probation» in terms of regulation of supervisory probation, to refer to probation subjects persons subject to restrictive measures, and to exclude the fact that it is assigned to a person released from serving a probation sentence, and in the regulations governing the development and implementation of probation programs to provide for their application to persons to whom restrictive measures have been applied. It is concluded that the probation body should be endowed with a coordinating function to implement all restrictive measures and it is necessary at the level of bylaws to establish a clear procedure for interaction of the probation body with the National Police, local state administrations and local governments to control the behaviour of individuals, which the appropriate restrictive measure is applied.

References

Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv z metoiu realizatsii polozhen Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotby z tsymy yavyshchamy. Zakon Ukrainy vid 06.12.2017 r. № 2227–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3y2Oo4c.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341–III. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2HuG8kE.

Dudorov, O. O., Khavroniuk, M. I. (,. 288 s) Vidpovidalnist za domashnie nasylstvo i nasylstvo za oznakoiu stati (naukovo-praktychnyi komentar novel Kryminalnoho kodeksu Ukrainy). Kyiv : Vaite.

Vyrok Ochakivskoho miskraionnoho sudu Mykolaivskoi oblasti vid 11.03.2020 r. u spravi № 483/1562/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/2UIMJlJ.

Vyrok Tomashpilskoho raionnoho sudu Vinnytskoi oblasti vid 22.05.2019 r. u spravi № 146/427/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3eSpWeb.

Vyrok Halytskyi raionnyi sud m. Lvova vid 17.09.2020 r. u spravi № 461/7288/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/2W3XfnZ.

Ukhvala kolehii suddiv Tretoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu Verkhovnoho Sudu vid 03.10.2019 r. u spravi № 653/666/19. (N.d.) Retrieved from IPS LIHA:ZAKON: https://bit.ly/2ULzXD3.

Ukhvala Prymorskoho raionnoho sudu m. Odesy vid 16.12.2020 r. u spravi № 522/3409/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3zt1urJ.

Pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu. Zakon Ukrainy vid 07.12.2017 r. № 2229–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3a9Pyl3.

Ohliad sudovoi praktyky Kasatsiinoho kryminalnoho sudu Verkhovnoho Sudu. Rishennia, vneseni do YeDRSR, za liutyi 2020 roku. (N.d.) Retrieved from Verkhovnyi Sud: https://bit.ly/3BCi36z.

Rol upovnovazhenykh orhaniv z pytan probatsii v protsesi realizatsii obmezhuvalnykh zakhodiv. Roziasnennia Derzhavnoi ustanovy «Tsentr probatsii» vid 16.09.2020 r. (N.d.) Retrieved from Google: https://bit.ly/36Xz0KE.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen. Zakon Ukrainy 22.11.2018 r. № 2617–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/35kGZzS.

Pavlova, T. O. (2019) Pravova pryroda obmezhuvalnykh zakhodiv za chynnym Kryminalnym kodeksom Ukrainy. Pravova derzhava, 34, 89–94. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/2ULNsCG.

Pro probatsiiu. Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 r. № 160–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3kPPkVN.

Vyrok Voznesenskoho miskraionnoho sudu Mykolaivskoi oblasti vid 02.04.2019 r. u spravi № 473/888/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3y1jo4p.

Vyrok Shpolianskoho raionnoho sudu Cherkaskoi oblasti vid 19.06.2020 r. u spravi № 710/131/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3x0PEmY.

Vyrok Saksahanskyi raionnyi sud m. Kryvoho Rohu Dnipropetrovskoi oblasti vid 16.11.2020 r. u spravi № 214/5915/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/2VavI3H.

Vyrok Lysianskyi raionnyi sud Cherkaskoi oblasti vid 05.02.2021 r. u spravi № 700/722/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3zuSkLn.

Vyrok Shpolianskoho raionnoho sudu Cherkaskoi oblasti vid 28.10.2020 r. u spravi № 710/131/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/2TuPLJM.

Shapovalova, O. A., Pavlysh, S. O. (2011) Sudovyi rozghliad sprav, poviazanykh z vchynenniam nasylstva v simi v Ukraini: problemy vidpovidnosti mizhnarodnym standartam ta shliakhy vdoskonalennia. Kyiv : Vaite.

Poriadok vzaiemodii subiektiv, shcho zdiisniuiut zakhody u sferi zapobihannia ta protydii domashnomu nasylstvu i nasylstvu za oznakoiu stati : zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.08.2018 r. № 658. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3rxIUfl.

Published
2021-04-02
Section
Law