Axiological Aspects of Anthropological and Social Sources of Law Formation

Keywords: legal values, sources of law formation, human dignity, justice, freedom, equality

Abstract

The article analyses some axiological aspects of anthropological and social sources of law formation through the analysis of the system, which includes social (legal) values and principles of law. It is emphasized that such division and delimitation are quite conditional, since principles provide for the requirement of guidance by values. Significant social idea that has become a legal value is reflected in the principle of law, and is governed by law. It has been proved that the legitimacy of positive law in a modern state-organized society, which is characterized by such phenomena as the rule of law and civil society, is directly related to the extent to which it reflects social values. The source of law becomes in demand if the proposed model of behaviour provides protection, provision, reproduction of socially recognized value that is important to society. The public significance of the behaviour model receives legal support, public perception and reproduction in the course of social practice. Over time, the most important legal values are transformed into the principles of law and are concretized in legal norms. Among the most expressive legal values that are clearly reflected in international and national law there is human dignity, freedom, justice and equality. Human dignity is the basic idea of humanism, which proclaims the protection of a person, his/her rights and freedoms; the satisfaction of his/her interests and needs. In the national legal system, this value is reflected in the Constitution, which recognizes a person, his/her life and health, honour and dignity as the highest social value. The Constitutional Court of Ukraine recognizes human dignity as a system-forming value and a source of human rights. Freedom includes the issue of potential and real ability of a person to be a subject of law, reflected in the form of such principles of law as general permission and special permission. Justice as a legal value is a special mechanism for maintaining the balance of legal values, a means of justifying and recognizing legal restrictions, a criterion for assessing legal phenomena and institutions. Equality in law is understood today as equality of opportunities and is reflected in the form of the following interrelated aspects: equality before the law; equality before the court; equality of rights, freedoms and responsibilities of a person and citizen.

References

Klimenko, A. I. (2020) Pravovye cennosti i principy kak soderzhatelnoe osnovanie zakonodatelstva sovremennogo gosudarstva. Yuridicheskaya tehnika, 14, 167–169. Retrieved from KiberLeninka: https://bit.ly/3i1htXZ.

Topolevskyi, R. B. (2004) Systemni zviazky yurydychnykh dzherel prava. Kyiv.

Murashko, L. O. (2015) Aksiologicheskoe izmerenie processa pravoobrazovaniya: istoriya i sovremennost. Moskva.

Mihajlov, S. V. (2011) Pravovye cennosti: teoretiko-pravovoj aspekt. Rostov-na-Donu. Retrieved from Biblioteka yuridicheskih nauk: https://bit.ly/3eTItXo.

Hryshchuk, O. V. (2007) Liudska hidnist u pravi: filosofski problemy. Kyiv : Atika.

Hryshchuk, O. V. (2020) Konstytutsiini tsinnosti: filosofski ta sudovi aspekty. (2nd ed.). Kyiv : VAITE.

Husariev, S. D. (2006) Yurydychna deontolohiia (Osnovy yurydychnoi diialnosti). (2nd ed.). Kyiv : Znannia.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 02.11.2004 r. № 15-rp/2004 u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia). (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3huAMFz.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 22.05.2018 r. № 5-r/2018 u spravi za konstytutsiinym podanniam 49 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) punktu 12 rozdilu I Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy» vid 28 hrudnia 2014 roku № 76–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3kUcnyE.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 25.12.1997 r. № 9-zp u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadian Protsenko Raisy Mykolaivny, Yaroshenko Poliny Petrivny ta inshykh hromadian shchodo ofitsiinoho tlumachennia statei 55, 64, 124 Konstytutsii Ukrainy (sprava za zvernenniamy zhyteliv mista Zhovti Vody). (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3x3g7Ay.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 25.01.2012 r. № 3-rp/2012 u spravi za konstytutsiinym podanniam pravlinnia Pensiinoho fondu Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statti 1, chastyn pershoi, druhoi, tretoi statti 95, chastyny druhoi statti 96, punktiv 2, 3, 6 statti 116, chastyny druhoi statti 124, chastyny pershoi statti 129 Konstytutsii Ukrainy, punktu 5 chastyny pershoi statti 4 Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy, punktu 2 chastyny pershoi statti 9 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy v systemnomu zviazku z okremymy polozhenniamy Konstytutsii Ukrainy. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3iOgM3s.

Hryshchuk, O. V., Dobosh, Z. A. (2013) Konverhentsiia spravedlyvosti i prava: filosofsko-pravovyi aspekt. Khmelnytskyi : Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava.

Lazarev, V. M., Fedorova, V. G. (2005) Princip pravovogo ravenstva i yuridicheskaya otvetstvennost (problemy metodologii i teorii vzaimosvyazi). Volgograd.

Pohrebniak, S. P. (2009) Osnovopolozhni pryntsypy prava. Kharkiv.

Rolz, Dzh. (2010) Teoriya spravedlivosti (V. V. Celishev, ed.; transl. from engl.). 2nd ed. Moskva : LKI. Retrieved from Putivnyk po kulturnii spadshchyni Kyieva: https://bit.ly/3zvXPte.

Published
2021-04-02
Section
Law