Insignificance in Committing Administrative Offences Provided by the Article 130 of the Code of Ukraine on Administrative Offences

Keywords: administrative offence, insignificance of administrative offence, exemption from administrative responsibility, term of imposition of administrative penalty

Abstract

The judicial practice of exemption of offenders from administrative responsibility due to insignificance provided by the Article 130 of the Code of Ukraine on administrative offences has been analyzed. The problems of interpretation of the evaluative term «insignificance» as a basis for exemption from administrative responsibility under Article 130 of the Code of Ukraine on administrative offences has been disclosed. The classification of the most frequent cases of drunk driving into the insignificant administrative offence has been reviewed in practice. In particular, «low index of blood alcohol content», «presence of mitigating circumstances», «positive person’s behavior after committing offence», «onset of intoxication due to the use of medicines», «no seizure of a vehicle by police officers». The delimitation of illegal behavior of a person that contains all indications of administrative offence, administrative offences with a formal composition, circumstances that mitigate responsibility, and insignificant administrative offence has been conducted. It has been indicated that person’s behavior after committed offence and circumstances that mitigate responsibility for administrative offence should not be taken into consideration for acknowledgment of its insignificance. It is identified that contrition of a guilty person, committing an offence for the first time or commitment by a person that has not been prosecuted before, difficult financial situation, compensation for the caused damage and existence of dependents, as 10 years ago continue to remain the most common basis for exemption of offenders from administrative responsibility due to insignificance. An extension term of up to one year of imposition of an administrative penalty for committing an offence provided by the Article 130 of the Code of Ukraine on administrative offences has been positively assessed.

References

Statystyka DTP v Ukraini za period z 01.01.2021 po 31.05.2021. (N.d.) Retrieved from Patrulna politsiia Ukrainy: https://bit.ly/3nZ3h3E.

Piani za kermom — pokaraty ne mozhna zvilnyty. Retrieved from HO «Fundatsiia DEJURE»: https://bit.ly/3wACG0V.

Veremiienko, S. V., Shestak, L. V. (2015) Do pytannia pro zvilnennia vid administratyvnoi vidpovidalnosti za neznachne pravoporushennia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser. Pravo, 30(2), 96–98.

Bachun, O. (2000) Pytannia, yaki vynykaiut pry rozghliadi sprav pro administratyvni pravoporushennia. Pravo Ukrainy, 8, 67–69.

Kaliuzhnyi, R. A., Komziuk, A. T., Pohribnyi, O. O. (2008) Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Naukovo-praktychnyi komentar. Kyiv.

Rieznik, S. O. (2011) Maloznachnist pravoporushennia yak pidstava zvilnennia vid administratyvnoi vidpovidalnosti. Dnipropetrovsk.

Pankevych, V. M., Sukhorebra, T. I. (2020) Zvilnennia vid administratyvnoi vidpovidalnosti pry maloznachnosti pravoporushennia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser. Pravo, 62, 235–239.

Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia Verkhovnoi Rady Ukrainy na proiekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti za okremi pravoporushennia u sferi bezpeky dorozhnoho rukhu (№ 2695 vid 27.12.2019 r.) vid 11.02.2020 r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/3ESMGFG.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 30.01.2018 r. u spravi № 285/94/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3GU9R4h.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 09.10.2018 r. u spravi № 285/3490/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3CRCFru.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 02.04.2019 r. u spravi № 285/908/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3mTaq6s.

Postanova Kamianka-Buzkoho raionnoho sudu Lvivskoi oblasti vid 25.06.2020 r. u spravi № 446/979/20. Retrieved from (N.d.) Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3kdq1Mf.

Postanova Kamianka-Buzkoho raionnoho sudu Lvivskoi oblasti vid 05.06.2020 r. u spravi № 446/893/20. Retrieved from (N.d.) Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3GQK3FY.

Instruktsiia pro poriadok vyiavlennia u vodiiv transportnykh zasobiv oznak alkoholnoho, narkotychnoho chy inshoho spianinnia abo perebuvannia pid vplyvom likarskykh preparativ, shcho znyzhuiut uvahu ta shvydkist reaktsii. Zatv. nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy, Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 09.11.2015 r. № 1452/735, zareiestr. v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 11.11.2015 r. za № 1413/27858. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3EMcMtI.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 21.08.2019 r. u spravi № 682/956/17. (N.d.) Retrieved from Verdictum. Liha 360: https://bit.ly/304nddu.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 30.01.2018 r. u spravi № 285/94/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3GU9R4h.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 14.02.2018 r. u spravi № 285/287/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/2YlTHyY.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 19.04.2018 r. u spravi № 285/487/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3qf4wyf.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 06.06.2018 r. u spravi № 133/899/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3qf4wyf.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 25.09.2018 r. u spravi № 285/3218/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3wqW1BA.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 09.10.2018 r. u spravi № 285/3490/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3CRCFru.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 24.10.2018 r. u spravi № 285/3056/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3GWpYOA.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 14.11.2018 r. u spravi № 278/2610/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3mMG0m5.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 10.12.2018 r. u spravi № 285/4370/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3bNZ1OP.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 13.12.2018 r. u spravi № 285/4250/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3wk36Uo.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 02.04.2019 r. u spravi № 285/908/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3mTaq6s.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 13.05.2019 r. u spravi № 285/600/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/2ZSKFtL.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 17.05.2019 r. u spravi № 285/903/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3CRDa4Q.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 21.05.2019 r. u spravi № 285/1477/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/301DMGJ.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 14.08.2019 r. u spravi № 285/2759/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3GXD7ab.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 10.10.2019 r. u spravi № 285/3311/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/2ZYAvbC.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 14.08.2019 r. u spravi № 285/2759/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3GXD7ab.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 29.04.2020 r. u spravi № 285/1077/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3bLKZNB.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 29.04.2020 r. u spravi № 285/1360/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3kfayex.

Postanova Novohrad-Volynskoho miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 10.06.2020 r. u spravi № 285/1737/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3kagfKY.

Horokh, O. P. (ed.), Muzyka, A. A. (ed.) (2017) Praktyka zastosuvannia Verkhovnym Sudom Ukrainy polozhen Zahalnoi chastyny Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury. Retrieved from https://bit.ly/3EIQnO2.

Postanova Kamianka-Buzkoho raionnoho sudu Lvivskoi oblasti vid 05.11.2019 r. u spravi № 446/1936/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3bLL2Jh.

Postanova Kamianka-Buzkoho raionnoho sudu Lvivskoi oblasti vid 15.11.2019 r. u spravi № 446/1889/19. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3kfaI5D.

Pravyla dorozhnoho rukhu. Zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.10.2001 r. № 1306. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/39MhgkR.

Postanova Kamianka-Buzkoho raionnoho sudu Lvivskoi oblasti vid 05.06.2020 r. u spravi № 446/893/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3GQK3FY.

Postanova Kamianka-Buzkoho raionnoho sudu Lvivskoi oblasti vid 09.06.2020 r. u spravi № 446/895/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3woAHwl.

Postanova Kamianka-Buzkoho raionnoho sudu Lvivskoi oblasti vid 25.06.2020 r. u spravi № 446/979/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3kdq1Mf.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti za okremi pravoporushennia u sferi bezpeky dorozhnoho rukhu. Zakon Ukrainy vid 16.02.2021 r. № 1231–IX. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3GWqFaE.

Zauvazhennia Holovnoho yurydychnoho upravlinnia Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 11.12.2020 r. do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti za okremi pravoporushennia u sferi bezpeky dorozhnoho rukhu» (reiestr. № 2695, druhe chytannia). (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/3nZ4qrY.

Postanova Vinnytskoho apeliatsiinoho sudu vid 20.07.2020 r. u spravi № 127/9133/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3qmlP0m.

Postanova Irpinskoho miskoho sudu Kyivskoi oblasti vid 29.01.2021 r. u spravi № 367/8497/20. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3GQLjsG.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen. Zakon Ukrainy vid 22.11.2018 r. № 2617–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/35kGZzS.

Rieznik, S. O. (2011) Maloznachnist pravoporushennia yak pidstava zvilnennia vid administratyvnoi vidpovidalnosti. Dnipropetrovsk.

Pravyla nadannia posluh poshtovoho zviazku. Zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.03.2009 r. № 270. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/2YntobP.

Postanova Apeliatsiinoho sudu Khersonskoi oblasti vid 24.11.2017 r. u spravi № 654/2238/17. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/301D2RF.

Postanova Apeliatsiinoho sudu Khmelnytskoi oblasti vid 13.06.2018 r. u spravi № 677/152/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/2ZZ1EKQ.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 25.04.2018 r. u spravi № 800/547/17. (N.d.) Retrieved from ZakonOnline: https://bit.ly/3mQvM42.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 12.12.2018 r. u spravi № 752/11896/17. (N.d.) Retrieved from ZakonOnline: https://bit.ly/3k8ts6X.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 10.04.2019 r. u spravi № 461/10610/13-ts. (N.d.) Retrieved from Verdictum. Liha 360: https://bit.ly/3bNFiPq.

Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Druhoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 20.06.2018 r. u spravi № 127/2871/16-ts. (N.d.) Retrieved from Protokol: https://bit.ly/3ESTYsY.

Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 31.03.2021 r. u spravi № 676/752/17. (N.d.) Retrieved from ipLex: https://bit.ly/3kagKok.

Khudyk M. Vyshcha rada pravosuddia proponuie vnesty zminy do Kodeksu pro adminpravoporushennia (07.08.2018). Retrieved from Vyshcha rada pravosuddia: https://bit.ly/3CW8CyQ.

Postanova Novozavodskoho raionnoho sudu mista Chernihova vid 21.09.2018 r. u spravi № 751/3621/18 (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/31EcaYY.

Published
2021-07-03
Section
Law