On the Right to Health Protection of Socially Vulnerable Groups of the Population

Keywords: socially vulnerable population group, complex life circumstances, child, children, health protection, right to health protection, physical and psychological health, medical care, vaccination, medicines, health information, mechanism and methods of rights protection

Abstract

The purpose of the article is to characterize the most significant aspects of the exercise of rights in the field of health protection by persons belonging to socially vulnerable groups of the population. As a result of the study, it was found that vulnerability as a socio-legal phenomenon is a state in which a person, family, group of persons cannot meet their basic and social needs due to the presence of a circumstance/totality of circumstances that prevent this. The author’s definition of socially vulnerable groups of the population has been proposed. A distinction was made between socially vulnerable groups of the population and poor persons. It is justified that children are the most numerous socially vulnerable group of the population. The reasons for this conclusion are the social vulnerability and potential insecurity of children due to their age, insufficient life experience, psychological and mental unevenness and objective unwillingness to many life realities. The dependence of the child’s well-being on the effectiveness of the implementation of his right to health care has been established. The right to protect the health of every child in Ukraine can be ensured only with guaranteed access to qualified doctors and to vital medicines with proven effectiveness. Moreover, such access should be timely, provided at the time of the child’s need for medical care. Important directions of state policy in the field of child health protection have been established. Among them: the development of an effective mechanism for the preventive detection, monitoring and protection of children, regarding whom there are the first signs of a negative situation; monitoring and coordination of the process of informing parents and children about child health and «family hygiene»; To promote and encourage the proper passage of regular preventive medical examinations by those categories of children for whom their legislation provides for them as mandatory; legal, scientific and industrial development of the pharmaceutical sphere in order to maximize the provision of the state’s domestic market with high-quality medicines. It is proposed to carry out a periodic revision of the Vaccination Calendar, the inclusion in it of «managed» infections that are not considered by the current legislation and the introduction of a system for encouraging vaccination. To protect the interests of the child, the need to introduce special electronic resources (an appropriate platform) with the necessary information for children and the possibility of feedback is justified. To develop such a resource, one should use world experience.

References

Koronavirus COVID-19: zahalna statystyka. (N.d.) Retrieved from MinfinMedia: https://bit.ly/3zcsBZE.

Reut, A. H. (2008) Systema sotsialnykh posluh dlia vrazlyvykh verstv naselennia: novitni tendentsii ta innovatsii. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 1 (9), 190–200.

Sliusarenko, O. S. (22.11.2018; 08:07) Problemy sotsialno-pravovoho stanovyshcha vrazlyvykh verstv naselennia. Modernizatsiia zakonodavstva ta pravozastosuvannia: vymohy chasu. Kyiv : ArtEk. Retrieved from Aktualna Yurysprudentsiia: https://bit.ly/3bbtFF6.

Matviienko, I. L. (2017) Finansuvannia sotsialno vrazlyvykh verstv naselennia: teoretychni aspekty doslidzhennia. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 34/1, 274–282.

Radchuk, O. P. (2014) Yevropeiska konventsiia pro zakhyst prav naibilsh urazlyvykh verstv naselennia. Teoriia i praktyka pravoznavstva, 1. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/3bdZiOj.

Khrapko, I. Ye. (2014) Osoblyvosti funktsionuvannia i finansuvannia zakladiv sotsialnoho zakhystu vrazlyvykh hrup naselennia. Naukovyi visnyk Bukovynskoho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 26, 275–284. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/3zCHIgd.

Horemykina, Yu. V. (2009) Ukraina na shliakhu do yevropeiskoho soiuzu: innovatsii u sferi sotsialnykh posluh. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 5(1), 101–104.

Semyhina, T. (2020) Suchasna sotsialna robota. Kyiv: Akademiia pratsi, sotsialnykh vidnosyn i turyzmu.

Bielousov, Yu.; Shvets, Z.; Semeniuk, V.; Chuprov, V. & Shvets, S. (2016) Dotrymannia prav vrazlyvykh hrup naselennia (narkozalezhni ta pratsivnyky komertsiinoho seksu) u diialnosti pravookhoronnykh orhaniv. Kyiv : Palyvoda A. V.

Karaman, O. L., & Yurkiv, Ya. I. (2019) Vrazlyvi katehorii naselennia yak obiekt sotsialnoi roboty v hromadi. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 6 (329,1), 5–15. Retrieved from: https://bit.ly/3cMCx4k.

Kyianytsia, Z. P., & Petrochko, Zh. V. (2017) Sotsialna robota z vrazlyvymy simiamy ta ditmy (u 2-kh ch., ch. I. Suchasni oriientyry ta kliuchovi tekhnolohii). Kyiv : Obnova Kompani.

Tsiptsiura, T. M. Zaprovadzhennia elektronnykh posluh dlia vrazlyvykh verstv naselennia: krashchyi zarubizhnyi i ukrainskyi dosvid. (N.d.) Retrieved from Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho»: https://bit.ly/3bdy62e.

Savchuk, L. (2019) Reformuvannia systemy nadannia sotsialnykh posluh v Ukraini v ramkakh detsentralizatsii vlady. Actual problems of public administration, 2 (78), 78–80.

Sotsialna verstva. (N.d.) Retrieved from Vikipediia: https://bit.ly/3cMCuFG.

Katehoriia. (N.d.) Retrieved from Vikipediia: https://bit.ly/3oAGewY.

Pro sotsialni posluhy. Zakon Ukrainy vid 17.01.2019 r. № 2671–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/2HL1Rsg.

Pro sotsialnu robotu z simiamy, ditmy ta moloddiu. Zakon Ukrainy vid 21.06.2001 r. № 2558–III. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3PHsX1d.

Pro zabezpechennia sotsialnoho zakhystu ditei, yaki perebuvaiut u skladnykh zhyttievykh obstavynakh. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 01.06.2020 r. № 585. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3OEnB5C.

Rudenko, T. P. (ed.) (2018) Metodolohichni osnovy sotsialnoho zakhystu vrazlyvykh katehorii naselennia: kompleks navchalno-metodychnoho zabezpechennia navchalnoi dystsypliny. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho.

Zhuravel, T. V. & Kyianytsa, Z. P. (eds.) (2017) Sotsialna robota z vrazlyvymy simiamy ta ditmy (u 2-kh ch., ch. 1. Oznaky vrazlyvosti ta spetsyfika pidtrymky simi ta dytyny). Kyiv : Obnova Kompani.

Pro okhoronu dytynstva. Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 r. № 2402–III. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2Ht4M5k.

Murzabaeva, S. Sh., & Bajturina, A. T. (2013) Zakonodatelnoe regulirovanie voprosov ohrany zdorovya detej v Rossijskoj Federacii. Rossijskij vestnik perinatologii i pediatrii, 3, 4–15.

Bondarenko, I. V., Mahiboroda, M. N., & ,Frolovskaya Yu. I. (2021) Zashita zhizni i zdorovya detej kak osnova socialnoj politiki gosudarstva. Gosudarstvennaya sluzhba i kadry, 1, 63–66. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-1-63-66.

World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children (1990) Plan of Action for Implementing the World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children in the 1990s (1990). (UN, 30 Sept. 1990). 23 p. (N.d.) Retrieved from United Nations Digital Library System: https://bit.ly/3oBsUIE.

M. V. Lomonosov — I. I. Shuvalovum. (1961) In Lomonosov, M. V. Sochineniya (pp. 470–473). Moskva, Leningrad.

Mironov, B. I. (1999) Socialnaya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII — nach. XX v). In Genezis lichnosti, demokraticheskoj semi, grazhdanskogo obshestva i gosudarstva (v 2 t., t. 1). SPb. : Dmitrij Bulanin.

Tarusina, N. N. (2014) Rebenok v prostranstve semejnogo prava. Moskva : Prospekt.

Stratehichnyi plan diialnosti Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy na 2020 biudzhetnyi rik i dva biudzhetni periody, shcho nastaiut za planovym (2021–2022 roky). Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 07.02.2020 r. № 97. (N.d.) Retrieved from Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy: https://bit.ly/3baBJWB.

Pushkareva, N. L. (1997) Chastnaya zhizn russkoj zhenshiny: nevesta, zhena, lyubovnica (X — nachalo XIX v.). Moskva : Ladomir.

Yevropeiska sotsialna khartiia (perehlianuta) (Strasburh, 03 travnia 1996 r.). (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/38vtsLv.

Zahalna deklaratsiia prav liudyny. Pryiniata i proholoshena rezoliutsiieiu 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10.12.1948 r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2QcjO3Y.

Deklaratsiia prav dytyny. Pryiniata rezoliutsiieiu 1386 (XIV) Heneralnoi Asamblei OON vid 20.11.1959 r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3JeiSXs.

Konventsiia pro prava dytyny (redaktsiia zi zminamy, skhvalenymy rezoliutsiieiu 50/155 Heneralnoi Asamblei OON vid 21.12.1995 r.). (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3y4SEQt.

Tsili rozvytku tysiacholittia «Ukraina: 2000–2015». Natsionalna dopovid. (2015). Retrieved from Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen: https://bit.ly/3vlhfRL.

Konvenciya o pravah rebenka (29 May 2013). Zamechanie obshego poryadka № 14 (2013) o prave rebenka na udelenie pervoocherednogo vnimaniya nailuchshemu obespecheniyu ego interesov (punkt 1 stati 3). (N.d.) UN Human Rights Office. URL : https://bit.ly/3Q10LpQ.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96–VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2LXJAqz.

Osnovy zakonodavstva pro okhoronu zdorovia vid 19.11.1992 r. № 2801–XII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3cLOs2i.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu vid 29.05.2002 r. № 10-rp/2002 u spravi za konstytutsiinym podanniam 53 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia chastyny tretoi statti 49 Konstytutsii Ukrainy «u derzhavnykh i komunalnykh zakladakh okhorony zdorovia medychna dopomoha nadaietsia bezoplatno» (sprava pro bezoplatnu medychnu dopomohu). (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3cOGg1z.

«Dytiachi khvoroby ne boliat»: chy isnuie v Ukraini paliatyvna dopomoha dlia malykh patsiientiv? (06.11.2017). Retrieved from Blahodiinyi fond «Vynohradiv»: https://bit.ly/3zDquQ4.

Yermolova, Yu. V. (03.10.2011) Dytiachi khospisy: problema, shcho zamovchuietsia. Retrieved from Ukrainskyi medychnyi chasopys online: https://bit.ly/3zMpucx.

Viddilennia paliatyvnoi dopomohy — dytiachyi khospis. (N.d.) Retrieved from Miska dytiacha likarnia № 5: https://bit.ly/3cGam7f.

Pershyi dytiachyi khospis. (N.d.) Retrieved from Facebook: https://bit.ly/3vkNiRS.

Pro blahodiinyi fond ta tsentr paliatyvnoi dopomohy. Blahodiinyi fond dopomohy nevylikovno khvorym «Maty Tereza». (N.d.) Retrieved from Ivano-Frankivskyi oblasnyi klinichnyi tsentr paliatyvnoi dopomohy: http://palliative.if.ua/ua.

Stratonova, N. (11.09.2020) Marafon «Mistsevi»: problemy dytiachoi paliatyvnoi dopomohy na Rivnenshchyni. Retrieved from Suspilne novyny: https://bit.ly/3S5pr2i.

U Kyievi vidkryly dytiache viddilennia paliatyvnoi dopomohy (20.12.2019). Retrieved from Ofitsiinyi portal Kyieva: https://bit.ly/3PEC4zV.

Shcho take orfanni khvoroby i yak zminiuietsia dostup do likuvannia (28.02.2019). Retrieved from Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy: https://bit.ly/3z5a9lC

Moskalenko, V. ((04.07.2019)) Aktualni problemy zdorovia ta okhorony zdorovia u III tysiacholitti. Retrieved from Natsionalna akademiia medychnykh nauk Ukrainy: https://bit.ly/3cOswE0.

Uriadova prohrama «Dostupni liky». (N.d.) Retrieved from Departament okhorony zdorovia Ternopilskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii: https://bit.ly/3oy3OKr.

Bezkoshtovni liky i medposluhy: perelik i poriadok otrymannia (19.06.2022). Retrieved from Yuridicheskij portal Ukrainy: https://bit.ly/3za977X.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy, spriamovanykh na pidvyshchennia dostupnosti likarskykh zasobiv, medychnykh vyrobiv ta dopomizhnykh zasobiv do nykh, yaki zakupovuiutsia osoboiu, upovnovazhenoiu na zdiisnennia zakupivel u sferi okhorony zdorovia. Zakon Ukrainy vid 17.03.2020 r. № 531–IX. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3bi5Fjw.

Prosymo vydilyty koshty v biudzhet Ukrainy, na preparaty — Spinraza ta Evrisdi (Risdiplam) dlia likuvannia ditei z SMA, tak yak v Ukraini ye dity, yaki nehaino potrebuiut dopomohy! Zaklykaiemo ne vidminiaty finansuvannia, ta zvernuty uvahu na zaklyk liudei, ta pospryiaty yomu: elektronna petytsiia. (N.d.) Retrieved from Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy: https://bit.ly/3zjwT1w.

Bezpeka likarskykh zasobiv u ditei. Dytiachyi likar. 2011. № 5 (12). S. 53–54. Retrieved from Dytiachyi likar: https://bit.ly/3PWcu9l.

Medytsyna. Zaniattia 13. Vikovi liky. Aktualni pytannia i perspektyvy stvorennia vikovykh likiv v Ukraini. Likarski zasoby v pediatrii. (N.d.) Retrieved from Internet mahazyn TDMUV: https://bit.ly/3b8HpAm.

Kalendar profilaktychnykh shcheplen v Ukraini. Zatv. Nakazom Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 16.09.2011 r. № 595, u red. nakazu Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 11.08.2014 r. № 551. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3OGmbaX.

Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia. Zakon Ukrainy vid 24.02.1994 r. № 4004–XII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3Q10m6O.

Naboka, M., & Dzhulai, D. (17.05.2020) Uiavit svit bez vaktsyn. Retrieved from Radio Svoboda Ukraina: https://bit.ly/3BkU8KW.

Smertnist vid koru: Ukraina — poruch iz Somali (05.12.2019). Retrieved from BBC: https://bbc.in/3S41ngh.

Hiuel, T.; Shypko, K. & Kuryshko, D. (25.06.2019) Yak Ukraina stala stolytseiu koru v Yevropi. Retrieved from BBC: https://bbc.in/3vmPl81.

Stetsenko, S. (24.09.2018) Borotba z mifamy i shtrafy za vidmovu vid shcheplennia u Chekhii. Dosvid dlia Ukrainy. Retrieved from Radio Svoboda Ukraina: https://bit.ly/3vmPhVP.

Lapin, Yu. E. (2010) Nauchnye osnovy gosudarstvennoj politiki v oblasti ohrany zdorovya detej. Moskva.

Amerykanka ukrainskoho pokhodzhennia vziala «zoloto» u Tokio: veloperehony — yii 4-y vyd sportu (01.09.2021). Retrieved from Ukrainska pravda: https://bit.ly/3Ji10eg.

Stryzhova, O. (14.03.2018) Paralimpiiski ihry: «zoloto» SShA z ukrainskym korinniam. Oksana Masters — khto vona? Retrieved from Radio Svoboda Ukraina: https://bit.ly/3BncYB6.

Bondar, T. V. & Dzera, O. V. (eds.) (2016) Simeine pravo Ukrainy. Kyiv : Yurinkom Inter.

Maleina, M. N. (2011) Pravo rebenka na zdorove i fizicheskoe razvitie i sootvetstvuyushaya obyazannost roditelej po fizicheskomu vospitaniyu i ohrane zdorovya. In Nizamieva, O. N. (ed.) Semejnoe pravo na rubezhe XX–XXI vekov: k 20-letiyu Konvencii OON o pravah rebenka (pp. 188–191). Moskva : Statut.

Semejno-pravovoe polozhenie rebenka v Rossijskoj Federacii. (2015) (2nd ed.). Moskva : Prospekt.

Dobrianska, O. V.; Rudnytska, O. P. & Holubchykova, T. V. (2019) Rol subiektyvnoi komponenty u formuvanni zdorovia ditei riznoho viku. Okhorona zdorovia ditei ta pidlitkiv, 2, 18–21.

Kosova, O. Yu. (2011) Konvenciya o pravah rebenka i pravo detej na semejnoe vospitanie. In Nizamieva, O. N. (ed.) Semejnoe pravo na rubezhe XX–XXI vekov: k 20-letiyu Konvencii OON o pravah rebenka (pp. 176–179). Moskva : Statut.

Van, E. (2018) Izmenenie demograficheskoj politiki Kitaya: prichiny, rezultaty, perspektivy. Narodonaselenie, 21(1), 84–96.

Masnyi, V. (31.05.2021) Kytai skasuvav polityku obmezhennia narodzhuvanosti «dvi dytyny na simiu». Retrieved from Suspilne: https://bit.ly/3Bis4Ih.

Mishishin, A. (25.05.2019) Lvovskie deti-maugli zabyli svoih roditelej. Retrieved from KP v Ukraine: https://bit.ly/3zzDvKm.

Kitral, O. (30.04.2019) «Ne vmily khodyty i rozmovliaty»: istorii ukrainskykh ditei-mauhli. Retrieved from Rozsliduvannia | Obozrevatel: https://bit.ly/3zCVlvZ.

«Sinij kit» — smertelnaya igra iz socsetej dlya podrostkov. Roditeli, budte osobenno vnimatelny! (N.d.) Retrieved from Uchrezhdenie zdravoohraneniya «20-ya gorodskaya poliklinika»: https://bit.ly/3vnbhjr.

Politika i plany v oblasti ohrany psihicheskogo zdorovya detej i podrostkov. Zheneva: VOZ 2006; 7 (Policies and plans for the mental health of children and adolescents. Geneva: WHO 2006; 7). (N.d.) Retrieved from WHO | World Health Organization: https://bit.ly/3S8nXUW.

Mental Health Policy, Plans and Programs (updated version). Geneva: World Health Organization, 2004. (N.d.) Retrieved from WHO | World Health Organization: https://bit.ly/3S4LiXQ.

Podgórska-Rykała, J. & Kępa, M. (2021) Some Aspects of Policy on Mental Well-Being of Children and Adolescents and the Polish Educational Law. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences, 51, 186–197. https://doi.org/10.17072/1995-4190-2021-51-186-197.

Buletsa, S. B. (2020) Problemy realizatsii prav nepovnolitnikh i transhendernykh ditei pry otrymanni medychnoi dopomohy. Medychne pravo, 1 (25), 17–28. https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.01.017.

Vse bolshe britanskih podrostkov obrashayutsya za pomoshyu v opredelenii pola (12.04.2016). Retrieved from BBC: https://bbc.in/3JhXpg7.

Kibrik, N. D.; Yagubov, M. I, & Zhuravel, A. P. (2017) Rasstrojstva polovoj identifikacii: oshibki diagnostiki i taktiki vedeniya pacientov. Socialnaya i klinicheskaya psihiatriya, 27(4), 63–69.

Pressa Britanii: zapret na yubki v shkole vzbudorazhil britancev (07.09.2017). Retrieved from BBC: https://bbc.in/3zgKGG5.

Yubki pod zapretom. Shkolnicy v Anglii i ih roditeli vozmutilis genderno nejtralnoj formoj (06.09.2019). Retrieved from BBC: https://bbc.in/3zcTyMT.

Published
2021-10-30
Section
Social Security