On the Problem of Exacerbation of Social Contradictions in the Ukrainian Cossack State and the Socio-Economic Policy of the Hetman’s Government of the Ruins Era

Keywords: social policy, personal freedom, duties, nobilitation, taxes, senior land tenure, monastic land tenure

Abstract

In the middle of the XVII century and during the liberation struggle, Hetman Bohdan Khmelnytskyi carried out important changes in the political system and social structure of Ukrainian society. Conditions were created for the development of the productive forces and the emergence of bourgeois relations. However, Hetman Ivan Vyhovskyi radically changed the direction of social policy, which led to the beginning of the civil war in the Cossack state. In his article, the author finds out that, despite the aggravation of the socio-political situation in Cossack Ukraine, the hetman’s government in the late 50’s — early 60’s of the XVII century tried to pursue a balanced domestic political activity. In particular, Yuri Khmelnytskyi abandoned the course taken by Ivan Vyhovskyi to renew the pre-revolutionary model of socio-economic relations and continued the main directions of his father’s policy. Hetman provided land to monasteries, but restrained the growth of land ownership of the nobility and Cossack officers. The peasants retained the property won at the beginning of the National Revolution: the right to inherit land, personal freedom and the right to join the Cossack class. The feudal class continued to seek out the peasantry mainly through the state apparatus. The government supported the development of trade and fishing; regulated conflicts between certain classes of society (sergeants and burghers, sergeants and clergy, etc.). Trying to prevent a social explosion, Yuri Khmelnytskyi, contrary to the decision of the Warsaw Sejm in 1661, ordered the removal of the gentry and the Polish administration from the estates. However, despite these measures, the socio-economic situation continued to deteriorate. In Right-Bank Ukraine, the population suffered from the presence of soldiers and Tatar hordes, which plundered and ravaged towns and villages, and the influx of gentry in a hurry to occupy their estates. Social tensions increased after the Sejm in 1662 banned Cossacks from living in noble and royal lands in the Kiev and Bratslav provinces and forced Cossacks, burghers and peasants to perform feudal serfdom. On the Left Bank, social contradictions, in addition to the arbitrariness of the Russian voivodes, also had internal causes: the intensification of the exploitation of peasants, burghers and ordinary Cossacks by Cossack officers; education among the foremen of several groups fighting each other and using demagogic slogans to attract the lower classes to their side. All this together complicated the political situation of the Cossack state and weakened the government’s strength in the struggle to preserve territorial integrity, which ultimately led to its split into two hetmanates and loss of independence.

References

Smolii, V.; & Stepankov, V. (1992) U poshukakh novoi kontseptsii istorii Vyzvolnoi viiny ukrainskoho narodu XVII st. Kyiv : Instytut Istorii Ukrainy; Instytut ukrainskoi arkheolohii.

Pamyatniki, izdannye Vremennoj komissiej dlya razbora drevnih aktov pri Podolskom i Volynskom general gubernatore. (1846) (t. II, otd. 1) Kiev : v Univ. tip.

Shvidko, A. K. (1983) Borba gorodov Ukrainy za osushestvlenie reshenij Pereyaslavskoj Rady (vtoraya polovina XVII–XVIII v.v.). Dnepropetrovsk : Dnepropetrovskij gosudarstvennyj universitet.

Smolii, V.; & Stepankov, V. (1995) Bohdan Khmelnytskyi. Sotsialno-politychnyi portret. 2nd ed. Kyiv : Lybid.

Okynshevych, L. (1948) Znachkove viiskove tovarystvo na Ukraini-Hetmanshchyni XVII–XVIII st. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, 157, 28–54.

Mytsyk, Yu. (1995) Yurii Khmelnytskyi. In Volodari hetmanskoi bulavy (pp. 237–252). Kyiv : Varta.

Levytskyi, I. (1879) Ivan Vyhovskyi ta Yurii Khmelnytskyi. Lviv : Drukarnia Tovarystva im. T. Shevchenka.

Yakovleva, T. (1998) Hetmanshchyna v druhii polovyni 50-kh rokiv XVII st. Prychyny i pochatok Ruiny. Kyiv : Osnovy.

Ukrainne Sprawy: Przyczynek do dziejow Polskich, Tatarskich i Tureckich XVII wieku. (1842) Lwow : W drukarni Piotra Pillera; nakł. Henryka Xięcia Lubomirskiego.

Archiwum Aktów Głównych Starożytności (Warszawa). Fundacja Sigillat. Przypadek 3. W sprawie uposażenia ukraińskiego hetmana i sierżanta przez rząd polski (Folia 16, 32, 190, 202–203, 210, 215, 218).

Myakotin, V. (1924) Ocherki socialnoj istorii Ukrainy v XVII–XVIII v.v. T. I. Praga : Vataga i plamya.

Shcherbak, V. (1991) Kozatstvo v klasovo-stanovii strukturi ukrainskoho suspilstva (druha polovyna XV — seredyna XVII st. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 11, 43–52.

Modzalevskij, V. L. (1906) Ocherki po istorii Lohvickoj, Sechanskoj, Chornouskoj, Kurenskoj i Varvinskoj soten, voshedshih v sostav Lohvickogo uezda. Lohvickij istoricheskij sbornik. Kiev : Izd. V. Modzalevskim, 29–110.

Okynshevych, L. (1998) Rada starshynska na Hetmanshchyni. Khronika-2000, 27–28, 188–209.

Arheograficheskij sbornik dokumentov, otnosyashihsya k istorii Severo-Zapadnoj Rusi, izdannyj pri upravlenii Vilenskogo uchebnogo okruga (1904). T. HIV. Vilno.

Arhiv Instituta istorii Rossii (Sankt-Peterburg). (N.d.) F. 68. Kievskaya Kazennaya Palata. Opisanie 2. Delo 4. Universal Yu. Hmelnickogo.

Kryvosheia, V. V. (1999) Ukrainska natsionalna elita (rehionalni aspekty formuvannia). Naukovi zapysky Instytutu politychnykh ta etnonatsionalnykh doslidzhen NANU, 9, 283–295.

Padokh, Ya. (1994) Hruntove sudochynstvo no Livoberezhnii Ukraini u druhii polovyni XVII–XVIII st. Lviv : Naukove tovarystvo im. T. Shevchenka.

Akty, otnosyashiesya k istorii Yuzhnoj i Zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye arheograficheskoyu komissiej (1867). (t. V). SPb. : Tip. P. A. Kulisha.

Markevich, N. (1842) Istoriya Malorossii (t. I). Moskva : Izd. O. Hrustaleva, tip. A. Semena.

Yakovliv, A. (1993) Ukraino-rosiiski dohovory druhoi polovyny XVII–XVIII st. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 11–12, 110–124.

Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. Vernadskoho, Instytut rukopysiv. (N.d.) Fond XIV. 2-59 Universaly hetmaniv. Sprava XIV, 9 Universal Yu. Khmelnytskoho.

Peshov, A. (1894) Akty Moskovskogo gosudarstva, izdannye imperatorskoj AN (t. 2). SPb.

Zherela do istorii Ukrainy-Rusy (1924). (t. XVI). Lviv : Druk. Nauk. tov. im. T. Shevchenka.

Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. Vernadskoho, Instytut rukopysiv. (N.d.) Fond II 22179-22194. Dyplomatychni vidnosyny mizh Rosiieiu, Ukrainoiu, Polshcheiu, Turechchynoiu, Shvetsiieiu, tataramy (1652–1717). Sprava 22182. Instruktsiia vid Yu. Khmelnytskoho poslam na seim.

Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. Vernadskoho, Instytut rukopysiv. (N.d.) Fond II 15446. Bielhorodskyi stil. Sprava 446. Vidpyska P. Kurakina (pp. 197–201).

Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. Vernadskoho, Instytut rukopysiv. (N.d.) Fond XIV 2-59. Universaly hetmaniv. Sprava XIV. Universal Yu. Khmelnytskoho.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv (Kyiv). (N.d.) Fond 59. Kyivska hubernska kantseliariia. Opys 1. Sprava 8115. Zhaluvana hramota Oleksiia Mykhailovycha (p. 3).

Rossijskaya publichnaya biblioteka im. M. Saltykova-Shedrina, otdel rukopisej. (N.d.) Fond 293. Sobranie zapadnorusskih aktov. Opisanie 1. Delo 403. Universal Yu. Hmelnickogo.

Rossijskaya publichnaya biblioteka im. M. Saltykova-Shedrina, otdel rukopisej. (N.d.) Fond 293. Sobranie zapadnorusskih aktov. Opisanie 1. Delo 404. Universal Yu. Hmelnickogo (pp. 20–21).

Lazarevskij, A. (1891) Akty po istorii monastyrskogo zemlevladeniya v Malorossii (1636–1730 gg. / Chteniya v Istoricheskom obshestve Nestora-letopisca (kn. 5). Kiev.

Arhiv Instituta istorii Rossii (Sankt-Peterburg). Fond 68. (N.d.) Kievskaya Kazennaya Palata. Opisanie 2. Delo 35. Universal Yu. Hmelnickogo.

Modzalevskij, V. L. (1906) K harakteristike otnoshenij mezhdu monahami Mgarskogo monastyrya i Dubenskimi kozakami v 1649–1661 g.g. Kievskaya starina, January, 61–68.

Akty, otnosyashiesya k istorii Yuzhnoj i Zapadnoj Rossii sobrannye i izdannye arheograficheskoyu komissiej (1863). SPb. : Tipografiya E. Pratca.

Modzalevskij, V. (1912) Materialy po istorii Malorossii. Chernigov.

Grabowski, A. (1840) Starozytnosci historyczne Polskie, pisma i pamiçtnik do dziejow Polskich (t. II). Krakow. Drukarnya Ernesta Gunthera.

Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. Vernadskoho, Instytut rukopysiv. (N.d.) Fond 157953-58049. Statti hetmaniv. Sprava 58044. Prysiaha Yu. Khmelnytskoho i Viiska Zaporozkoho tsariu.

Karpov, G. (1870) Kriticheskij obzor razrabotki glavnyh russkih istochnikov po istorii Malorossii, otnosyashihsya za vremya: 08 yanvarya 1654 — 30 maya 1672 goda. Moskva.

Akty, otnosyashiesya k istorii Zapadnoj Rossii. T. V. 1663–1699 (1853). SPb. : Tip. II Otdeleniya Sobstvennoj E. I. V. Kancelyarii.

Lazarevskij, A. (1888) Obozrenie Rumyancevskoj opisi Malorossii (t. I). Kiev : Gubernskaya tipografiya.

Biblioteka Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Dział Rękopisów. Sprawa 402 (pp. 413–478).

Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. Vernadskoho, Instytut rukopysiv. Fond II. Sprava 15446. Bielhorodskyi stil. Vidpyska P. Kurakina (pp. 197–201).

Akty, otnosyashiesya k istorii Yuzhnoj i Zapadnoj Rossii sobrannye i izdannye arheograficheskoyu komissieyu (1867). SPb : Tip. P. A. Kulisha (t. V).

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnih aktov. (N.d.) Fond 210. Razryadnyj prikaz. Opisanie 12. 4.1. Stolbcy Belgorodskogo stola. Delo 178. Dokumenty o voennyh delah (pp. 13–193).

Published
2021-10-30
Section
Social Security