Historical-Legal Analysis of the Obligations of Compensation for Damage Caused by Animals

Keywords: attraction, damage, compensation, obligation, tort, source of damage, animal, beast

Abstract

The article focused on the obligation to compensate for damage caused by animals as a type of the attractions. Given the evolution of the entertainment industry, attractions with the use of farm and wild animals are becoming increasingly popular. Along with new emotions from the attractions with animals, such entertainment carries significant risks of harm. The obligation to compensate for such damage caused by animals goes back to the historical depths that we will cover in our article. The first historical mention of the harm caused by animals in the Laws of Hammurabi is investigated. It was established that the first known animal that caused damage, which was subject to compensation, was an ox, and the person responsible for the damage was its owner. It is established that the mention of the damage caused by domesticated animals is contained in the Laws of Dadusha. Such animals were identified as an ox and an aggressive dog. It was investigated that the main function of the obligations to compensate for the damage caused by animals was the compensatory function. It was investigated that the laws of the Hittites also contained a rule governing compensation for damage caused by the animal. The norm provided for compensation for damage to property. The provisions of the Torah, in particular the Code of the Covenant, which established liability for damage caused by animals, are analysed. It is established that the Torah contains provisions that can be considered prototypes of modern norms governing liability for the damage caused by a source of increased danger. The characteristic features of the legislation that was in force before our era, which regulated the compensation for damage caused by animals, are summarized. The provisions of the Laws of the Draco of Athens and Solon, which were in force in Greece in the period from 621 to 594 BC, are studied. The provisions of the Law on Combating Harm Caused by Animals are analysed. The provisions of the legislation of the period of the Roman Empire, which regulated the compensation for damage caused by animals, are analysed. The concept of the term «four-legged animal» and the principle of «harm to the animal» according to Roman law are studied. The provisions of the principle of responsibility of the «mule driver» are analysed. The provisions of the current legislation of Ukraine regulating liability for damage caused by animals are studied. The etymology of the terms «beast» and «animal» are analysed. It is summarized that the animal should understand the subclass of mammals, only part of the classification of animals. The concept of «wild animal» is analysed. Own classification of wild animals is offered. A proposal was initiated to replace the term «keeping of wild beasts» in the Civil Code of Ukraine with the term «keeping of wild animals». A distinction between wild and domestic animals are analysed. The functioning of the Unified State Register of Animals has been studied. It is proposed to improve the activities of the register by entering information about animals used in the activities of attractions. The own definition of the term «attraction animal» is offered.

References

Barmash, P. (2020) The Laws of Hammurabi. At the Confluence of Royal and Scribal Traditions. Oxford university press. Oxford. Retrieved from Google books: https://bit.ly/3IsrkR4.

VanDrunen, D. (2008) Natural Law, the Lex Talionis, and the Power of the Sword. Liberty University Law Review, 2 (3). Retrieved from: https://bit.ly/3qVDNH5.

Roth, M. T. (1995) Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. Scholar Press. Atlanta, Georgia. Retrieved from Genesis to Revelation Project: https://bit.ly/3FV8zUD.

Jackson, B. S. (1995) Modelling Biblical Law: The Covenant Code. Chicago-Kent Law Review, 70 (4). Retrieved from Chicago-Kent College of Law Research: https://bit.ly/343amKm.

Oosthuizen, M. (1996) Law and theology in the Covenant Code. Verbum et Ecclesia, 17 (1), 160–190. https://doi.org/10.4102/ve.v17i1.1118.

Gerhard, T. (2004) Law of procedure in Attic inscription. Law, rhetoric and comedy in classical Athens: essays in honor of Douglas M. MacDowell. The Classical Press of Wales. Swansea. Retrieved from CORE: https://bit.ly/3fPoNUW.

Scott-Kilvert, I. (1960) The rise and fall of Athens: Nine Greek lives by Plutarch. Harmondsworth: Penguin. Retrieved from Wecabrio.com: https://bit.ly/3nT8c76.

Wolff, H. J. (1975) Commentary: Greek Legal History — Its Functions and Potentialities. Washington University Law Review, 1975 (2). Retrieved from: https://bit.ly/3FYN5pU.

Carugati, F.; Hadfield, G. K.; and Weingast, B. R. (2015) Building Legal Order in Ancient Athens. Journal of Legal Analysis, 7 (2), 291–324.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2w1seVb.

Hrynko, S. D. Deliktni zoboviazannia rymskoho pryvatnoho prava: poniattia, systema, retseptsiia / za nauk. red. Ye. O. Kharytonova. Khmelnytskyi : Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava, 2012. 724 s.

Digesta. English. The digest of Justinian / transl. ed. by Alan Watson. (N.d.) Retrieved from Nicholas Bacon Law Society: https://bit.ly/3nVZSDE.

Bürgerliches Gesetzbuch. (N.d.) Retrieved from Bundesamt für Justiz: https://bit.ly/3rKXXD1.

Hrynko, S. D. (2008) Poniattia ta pidstavy vynyknennia zoboviazan iz vidshkoduvannia shkody, zavdanoi pravomirnymy diiamy. Universytetski naukovi zapysky, 3 (27), 65–73.

Kivalov, S.; Muzychenko, P.; Pankov, A. (eds.) (2002) Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho (u 3-kh t., Tom I. Statut Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1529 roku). Odesa : Yurydychna literatura.

Kivalov, S.; Muzychenko, P.; Pankov, A. (eds.) (2003) Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho (u 3-kh t., Tom II. Statut Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1566 roku). Odesa : Yurydychna literatura.

Kivalov, S.; Muzychenko, P.; Pankov, A. (eds.) (2004) Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho (u 3 t., Tom III. Statut Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1588 roku; u 2 kn, kn. 2). Odesa: Yurydychna literatura.

Chistyakov, O. I.; Mankov, A. G. (1985) Rossijskoe zakonodatelstvo X–XX vekov (tom 3. Akty Zemskih soborov). Moskva : Yuridicheskaya literatura. Retrieved from Online biblioteka padaread.com: https://bit.ly/3fR04iP.

Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (1997) Prava, za yakymy sudytsia malorosiiskyi narod 1743 roku. Kyiv.

Vislobokov, K. A. et al (1993) Sobranie malorossijskih prav 1807 g. (ed. B. M. Babij, A. N. Mironenko). Kiev : Naukova dumka. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/3KEUoXn.

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie. (N.d.) Retrieved from Austrian Literature Online: https://bit.ly/3tW6W74.

Grazhdanskoe ulozhenie. Proekt. Vysochajshe uchrezhdennoj redakcionnoj komissii po sostavleniyu proekta grazhdanskogo ulozheniya. (N.d.) Retrieved from: https://bit.ly/3Aqulid.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii. V 48 Tomah. Gosudarstvennaya tipografiya. SPb., 1885. 1916 gg. (N.d.) Retrieved from: https://bit.ly/3AGv5zC.

Pro nadannia chynnosti Tsyvilnomu kodeksu Ukrainskoi RSR. Postanova TsVK URSR vid 16.12.1922 r. (ZU URSR, 1922, № 55, St. 780). (N.d.) Retrieved from Google Drive: https://bit.ly/3KSiYnZ.

Yaremenko, V. V.; Slipushko, O. M. (2003) Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (u 3-kh t.: 42000 sliv, tom 3). Kyiv : Akonit.

Pro zatverdzhennia Pravyla trymannia sobak, kotiv i khyzhykh tvaryn u naselenykh punktakh Ukrainskoi RSR. Postanova Ministerstva zhytlovo-komunalnoho hospodarstva URSR, Ministerstva silskoho hospodarstva URSR, Ministerstva okhorony zdorovia URSR vid 17.06.1980 roku. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3BBztQZ.

Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia. Zakon Ukrainy vid 21.02.2006 r. № 3447–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3LMelfp.

Animals Act. UK Public general acts. 1971. (N.d.) Retrieved from Legislation.gov.uk: https://bit.ly/358gH7F.

Pro myslyvske hospodarstvo ta poliuvannia. Zakon Ukrainy vid 22.02.2000 r. № 1478–III. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/34XjYqB.

Busel, V. T. (ed.) (2005) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: 250000. Kyiv; Irpin : Perun.

Kylymnyk, O. M. (2009) Zoolohiia khordovykh. Odesa : ODEKU.

Borejko, V. E. (2003) Istoriya ohrany dikoj prirody v SShA. Kiev : KEKC.

Aplet, G. H.; Thomson, J.; Wilbert, M. (2000) Indicators of Wildness: Using Attributes of the Land to Assess the Context of Wilderness. USDA Forest Service Proceedings RMRS-P-15-VOL-2. 2000. P. 89–98. US Retrieved from Forest Service: https://bit.ly/3p3pbnH.

Lvov, I. A. (1984) Dikaya priroda: grani upravleniya. Ocherki biotehnii. Moskva : Mysl.

Pro tvarynnyi svit. Zakon Ukrainy vid 13.12.2001 r. № 2894–III. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3ipOV8A.

Shalamov, R. V.; Dmytriiev, Yu. V.; Podhornyi, V. I. (2006) Biolohiia: kompleksnyi dovidnyk. Kharkiv : Ranok, Vesta.

Tepan-yaki. (N.d.) Retrieved from Vikipediia: https://bit.ly/3g8H93j.

Smertelno nebezpechna. Yak hotuiut i za shcho liubliat v Yaponii rybu fuhu (07.03.2013). Retrieved from Korespondent.net: https://bit.ly/3KYwgPF.

Christie, D. Wild Animals and Strict Liability. The African Lion Safary Case. March, 2005. (N.d.) Retrieved from Zoocheck: https://bit.ly/3ufFOjo.

Yedynyi derzhavnyi reiestr tvaryn. (N.d.) Retrieved from Ahentstvo z identyfikatsii i reiestratsii tvaryn: https://bit.ly/3v4pl1Y.

Hryhorieva, Kh. A. (2016) Pravove zabezpechennia identyfikatsii ta reiestratsii tvaryn: terminolohichni ta funktsionalni pytannia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo, 39 (1), 112–116. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/3g6lEAf.

Yevropeiska konventsiia pro zakhyst domashnikh tvaryn vid 13.11.1987 r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/33UVJJr.

Pravdiuk, A. L. (2020) Pravove rehuliuvannia funktsionuvannia Yedynoho derzhavnoho reiestru tvaryn. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Yurydychni nauky, 31 (70), 4, 158–166.

Pro zatverdzhennia Poriadku utrymannia ta rozvedennia dykykh tvaryn, yaki perebuvaiut u stani nevoli abo v napivvilnykh umovakh. Nakaz Ministerstva okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy vid 30.09.2010 r. № 429. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3p2CdBN.

Published
2021-10-30
Section
Law