Exemption from Punishment and its Serving: Material and Procedural Legal Aspects

Keywords: punishment, exemption from punishment, exemption from serving punishment, non-imposition of punishment, guilty verdict, interdisciplinary institute

Abstract

The article analyses the institution of exemption from punishment and its serving in the criminal proceedings of Ukraine. The authors emphasize the interdisciplinary nature of this institute, which is a structural element of criminal, criminal executive and criminal procedural law. Taking this into account, according to the authors, it is necessary to harmonize the norms of the Criminal Code of Ukraine, the Criminal Procedural Code of Ukraine and the Criminal Executive Code of Ukraine, which are components of this specified legal institute. It is pointed out the confusion in the terminology in the criminal law norms, which causes the lack of unity of judicial practice and various wordings in the final part of guilty verdicts. The judicial practice of application of various types of exemption from punishment and its serving are analysed. Examples of court decisions which testify to the unequal application of criminal law norms regulating exemption from punishment and its serving are given. The contradictions of certain criminal law norms, for example, Articles 85 and 86 of the Criminal Code of Ukraine, are emphasized. The authors come to the conclusion that in the case of the application of the law on amnesty or the act of pardon, as well as in the case of a person suffering from a serious illness, should be applied an exemption from serving a sentence, but not an exemption from punishment. It is noted that the fundamental difference in the legal consequences of exemption from punishment and exemption from serving a sentence is the occurrence of a criminal record, because persons convicted by a court verdict without a punishment or with an exemption from punishment are recognized as having no criminal record. Based on the analysis of grounds for exemption from punishment at the stage of passing a guilty verdict and the judicial practice of their application, the opinion about the actual existence of two separate types of guilty verdict (a verdict without punishment and a verdict with exemption from punishment) is expressed. It is emphasized that today the courts pass verdicts without assigning punishment, mainly, only in the case of release from punishment to a minor with the application of coercive measures of an educational nature to him. The own vision of the essence of exemption from punishment and exemption from serving punishment is proposed.

References

Horokh, O. P. (2019) Zvilnennia vid pokarannia ta yoho vidbuvannia za kryminalnym pravom Ukrainy. Kyiv.

Pro praktyku pryznachennia sudamy kryminalnoho pokarannia. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 24.10.2003 r. № 7. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3qUhJcu.

Horokh, O. P. (2016) Chy ye zakonnym zvilnennia vid pokarannia z pidstav, ne peredbachenykh Kryminalnym kodeksom Ukrainy? Nauka i pravookhorona, 4, 163–168.

Melnyk, M. I. & Khavroniuk, M. I. (2018) Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. 10th ed. Kyiv : Dakor.

Tyutyugin, V. I. (2004) Nekotorye voprosy realizacii norm ob osobennostyah ugolovnoj otvetstvennosti i nakazaniya nesovershennoletnih. Pytannia borotby zi zlochynnistiu, 8, 47–50.

Denysova, T. A. (2004) Kryminalne pokarannia ta funktsii yoho pryznachennia i vykonannia za zakonodavstvom Ukrainy. Zaporizhzhia : HU «ZIDMU».

Krasnytskyi, I. V. (2005) Poniattia, pidstavy ta formy kryminalnoi vidpovidalnosti za kryminalnym pravom Frantsii ta Ukrainy: porivnialnyi analiz. Lviv.

Briashchei, R. I. (2011) Pro neobkhidnist vdoskonalennia kryminalno-pravovoho instytutu zvilnennia vid pokarannia. In Teoretychni ta prykladni problemy kryminalnoho prava Ukrainy (pp. 90–92). Luhansk : RVV LDUVS im. E. O. Didorenka.

Pysmenskyi, Ye. O. (2014) Teoretyko-prykladni problemy zvilnennia vid pokarannia ta yoho vidbuvannia za kryminalnym pravom Ukrainy. Luhansk : RVV LDUVS im. E. O. Didorenka.

Vozniuk, A. A. (2016) Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna. Kyiv : NAVS, Osvita Ukrainy.

Proiekt KK Ukrainy (kontrolnyi tekst stanom na 15.10.2021 r.). (N.d.) Retrieved from Reformuvannia kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy: https://bit.ly/3Amebru.

Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy vid 11.07.2003 r. № 1129–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3PnCtFZ.

Tatsii, V. Ya.; Hroshevyi, Yu. M.; Kaplina, O. V. & Shylo, O. H. (eds.) (2013) Kryminalnyi protses. Kharkiv : Pravo.

Pro zastosuvannia amnistii v Ukraini. Zakon Ukrainy vid 01.10.1996 r. № 392/96–VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3SPbBSb.

Vyrok Dubrovytskoho raionnoho sudu Rivnenskoi oblasti vid 07.08.2014 r. u spravi № 560/1285/14-k. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3PtCrw5.

Vyrok Bilotserkivskoho miskraionnoho sudu Kyivskoi oblasti vid 19.05.2014 r. u spravi № 357/5694/14-k. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3zTEYu4.

Vyrok Lychakivskoho raionnoho sudu m. Lvova vid 27.10.2017 r. u spravi № 463/5003/17. Retrieved from (N.d.) Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3SSoGdi.

Polozhennia pro poriadok zdiisnennia pomyluvannia. Zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 21.04.2015 r. № 223/2015. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3zY6A0S.

Pro pomyluvannia zasudzhenykh. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 07.10.2021 r. № 524/2021. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3K9e0Dv.

Vyrok Tysmenytskoho raionnoho sudu Ivano-Frankivskoi oblasti vid 17.02.2015 r. u spravi № 353/1421/14-k. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3zZntIC.

Ukhvala Malynovskoho raionnoho sudu m. Odesy vid 04.10.2016 r. u spravi № 521/12762/16-k. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3AgbIxR.

Published
2022-08-15
Section
Law