Peculiarities of the Functions of Public Administration in the Field of Social Security

Keywords: social security, social protection, social policy, public administration, general functions, special functions, auxiliary functions

Abstract

The essence as well as the need and the importance of general, special and auxiliary functions of public administration bodies in the field of social security are clarified. It was found that the general functions of public administration include the following: a) forecasting and establishment of perspective guidelines and directions in the field of social security; b) planning the work of all social security agencies in the long term, medium term and short term; c) functional and linear-functional types of organizational management structures, as well as streamlining and unifying the work of social security bodies; d) external motivation and internal stimulation of the work of social security bodies with the help of material and moral incentive measures; e) coordination, clarification, optimization and harmonization of the work of all bodies, systems, subsystems and elements of the sphere of social security; f) regulation, well-kept order and standardization of the work of all bodies, systems, subsystems and elements of the sphere of social security; g) accounting, measurement, collection, registration and grouping of data and information on the functioning of all bodies, systems, subsystems and elements of the social security sphere; h) analysis of recorded, measured, collected, registered and grouped data and information on the functioning of all bodies, systems, subsystems and elements of the social security sphere; i) control over the activity of all bodies, systems, subsystems and elements of the social security sphere, taking into account planned indicators and recorded, measured, collected, registered and grouped data. The essence of the special functions of public administration bodies in the field of social security is characterized. The special functions of social security management are reduced to legislative, regulatory, state, international activities that have a direct and immediate impact on social policy. The essence of auxiliary functions of public administration bodies in the field of social security is disclosed. Auxiliary functions of social security management are designed to implement general and special functions. The importance of auxiliary functions lies in staffing, creating a material and technical basis, forming a financial basis, as well as in keeping records. The close interaction of general, special and auxiliary functions of public administration bodies in the field of social security determines the effectiveness of national, regional and local social policy.

References

Боднарчук О. Г. Теоретична сутність понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення»: окремі дискусійні питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 96–99.

Бондар М. І., Цятковська О. В., Цятковська А. М. Соціальне забезпечення: міжнародно-правовий аспект. Вчені записки Університету «КРОК». 2021. № 4 (64). С. 96–105.

Васильчак С. В., Жидяк О. Р., Лояк Л. М. Соціальне забезпечення в контексті пенсійної реформи. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 19–28.

Дутчак А. В. Соціальне забезпечення громадян: сучасний стан та перспективи розвитку. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). С. 568–572.

Лаврик О. Соціальне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Економічний аналіз. 2021. № 2, Т. 31. С. 107–113.

Лаврухін В. В. Державне управління у сфері соціального захисту населення: теоретичні аспекти. Аспекти публічного управління. 2015. № 1–2 (15–16). С. 23–29.

Махортов Ю. О., Телічко Н. А. Управління системою соціального захисту в Україні в умовах впливу сучасних міжнародних економічних відносин. Інтелект ХХІ. 2017. № 3. С. 23–29.

Мельник О. Я. Конституція України як основне джерело права соціального забезпечення: сутність, ознаки та перспективи. Часопис Національного університету «Острозька академія». 2015. № 2 (12). С. 1–5.

Нагаєв В. М. Публічне адміністрування: електронний навчальний посібник. Харків : ХНАУ, 2018. 278 с.

Пастух К. В. Сучасна державна регіональна політика в Україні: соціально-економічний вимір. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 2 (41). С. 70–76.

Романюк О., Чорній Л., Рубановський К., Попович В. Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Реальний стан та перспективи реформування. Київ : Центр громадської експертизи, 2009. 104 с.

Рудкевич І. В. Етапи становлення та розвитку державної політики соціального захисту населення України. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 4. С. 99–102.

Ткаченко Ю. Роль держави у сфері соціального забезпечення: історичний екскурс. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 128–131.

Фурман А. В., Підгурська М. В. Історія соціальної роботи: навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 174 с.

Чорна М. Сутність права громадян на соціальний захист. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 151–156.

Published
2022-12-31
Section
Social Security