Experience of Providing of Administrative Services in the Sphere of Migration in Ukraine

Keywords: public administration, migration, state migration policy, administrative services, internally displaced persons, public authorities

Abstract

The problems posed by migration and the processes that affect its spread are identified in the article. Labour migration occupies an important place in state regulation in Ukraine. The authors focus on the implementation of state migration policy, local government reform, decentralization of power relations. Research papers on the implementation of state migration policy, the activities of public authorities at the local level, the providing of administrative services have been studied. Certain powers, including the providing of administrative services, have been transferred from the central level to the local level. Administrative services are provided through administrative service centres. Administrative services are classified into groups. Some aspects of normative-legal, institutional and other providing are revealed. Attention is paid to the development of electronic services in the sphere of migration. The state of provision of public services by the public authorities to the population in the sphere of migration is analysed. The problem of internally displaced persons from the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, Donetsk and Luhansk oblasts is emphasized. The article presents information on the provision of administrative services to internally displaced persons by the territorial bodies of the State Migration Service of Ukraine. The authors present data on administrative services provided on the example of Vyshhorod regional branch of the State Migration Service of Ukraine in Kyiv and Kyiv region. The results of the survey on the quality of receiving administrative services by the population are presented. It is noted that to ensure the availability of administrative services there is a need to implement modern methods, mechanisms, tools and technologies for implementing public policy with the involvement of representatives of public and business environments. Personnel issues, which will be the subject of further research, remain urgent.

References

Pyla, V. I. (2018) Pro pidvyshchennia roli mistsevoho samovriaduvannia v upravlinni rehionalnym rozvytkom. In Upravlinski ta pravovi zasady zabezpechennia rozvytku Ukrainy yak yevropeiskoi derzhavy (pp. 219–221). Khmelnytskyi : Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava.

Puryhina, O. H., Sardak S. E. Mizhnarodna mihratsiia. Dnipropetrovsk : Vyd-vo DNU, 2009. 352 s.

Sydorchuk O. H. (2019) Mihratsiini tendentsii v Ukraini: bezpekovyi aspekt. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, 1 (21), 1–12.

Prylipko, S. M. (2020) Normatyvno-pravovi zasady informatsiinoi vidkrytosti ta komunikatsiinoi vzaiemodii orhaniv publichnoi vlady z hromadskistiu. Naukovyi visnyk: Derzhavne upravlinnia, 4 (6), 232–251.

Pro optymizatsiiu systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 09.12.2010 r. № 1085/2010. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3K3wO5c.

Pyla, V. I. (2018) Shchodo transformatsii diialnosti publichnoi vlady na mistsevomu rivni. Stanovlennia ta rozvytok mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini (pp. 13–16). Khmelnytskyi : Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava.

Vasylieva, O. I., & Telytska, V. A. (2014) Diialnist orhaniv derzhavnoi vlady ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u sferi nadannia administratyvnykh posluh yak obiekt kontroliu. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia: Upravlinnia, 1, 19–28.

Vasylieva, O. I.; Lelechenko, A. P.; Kuibida, V. S.; & Tkachuk, A. F. (2017) Mistseve samovriaduvannia v umovakh detsentralizatsii povnovazhen. Kyiv.

Tymoshchuk, V. P.; Kurinnyi, O. V. (2015) Administratyvni posluhy: stan i perspektyvy reformuvannia. Kyiv.

Kuibida, V. S.; Bilynska, M. M. & Petroie, O. M. (2018) Publichne upravlinnia: terminolohichnyi slovnyk. Kyiv: NADU.

Tyshchenkova, I. O. (2017) Elektronni posluhy u diialnosti publichnoi administratsii Ukrainy. Dnipro : Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav.

Fedorenko, S. V., Vasylieva, N. V. (2020) Kontseptualni zasady nadannia publichnykh posluh na mistsevomu rivni. In Rudenko, O. M.; & Mykhailovska, O. V. (eds.) Yevropeiskyi vymir publichnoho upravlinnia (pp. 98–101). Chernihiv : Chernihivska politekhnika.

Mihratsiinyi profil Ukrainy za 2020 rik. (2021) Kyiv. Retrieved from Derzhavna mihratsiina sluzhba Ukrainy: https://bit.ly/3Opn7Bl.

Mihratsiinyi profil Ukrainy za 2016 rik. (2017) Kyiv. Retrieved from Derzhavna mihratsiina sluzhba Ukrainy: https://bit.ly/3L2INkL.

Mihratsiinyi profil Ukrainy za 2010–2014 rr. (2015) Kyiv. Retrieved from Derzhavna mihratsiina sluzhba Ukrainy: https://bit.ly/3rFHUHb.

Informatsiia Vyshhorodskoho rehionalnoho viddilennia Tsentralnoho mizhrehionalnoho upravlinnia DMS u m. Kyievi ta Kyivskii oblasti. Potochnyi arkhiv.

Otsinky naselenniam Ukrainy yakosti nadannia administratyvnykh posluh: rezultaty opytuvannia. (N.d.) Retrieved from Fond «Demokratychni initsiatyvy» im. Ilka Kucheriva: https://bit.ly/3vvPCEZ.

Published
2022-02-01
Section
Vasyl Pyla`s Anniversary