Legal Aspect of Implementation of Perspective Models of Educational Training of the Personnel of the State Border Guard Service of Ukraine

Keywords: educational training of personnel, transformation of military education, concept, perspective model, evaluation of efficiency, State Border Guard Service of Ukraine, legal aspect

Abstract

The article evaluates the effectiveness of the implementation of promising models of educational training of personnel of the State Border Guard Service of Ukraine (SBGS) in terms of legal aspects. Based on the analysis, it is concluded that promising models of educational training of the State Border Guard Service of Ukraine do not contradict the requirements of legislative and departmental regulations, in particular, the Laws of Ukraine «On Military Duty and Military Service», «On Education»,  «On Higher Education», «On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Military Education and Science», Regulation on Higher Military Educational Institutions, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, and Standards of Higher Education approved by orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine. It is substantiated that the implementation of promising models of educational training of the staff of the State Border Guard Service of Ukraine will contribute to the professionalization of professional performance of tasks as components of the security and defense sector of Ukraine. It is warned that the introduction of leadership courses in the training of border guard officers should take place through the balanced development of such leadership courses that would take into account the specifics of the tasks assigned to the SBGS, as well as probable scenarios for the use of SBGS personnel in the interests of the performance of the tasks of the components of the defense sector. It is shown that it is necessary to take into account the experience, traditions of the military school, national peculiarities of the formation and development of the national Armed Forces and other military formations of Ukraine in the formation of updated training programs for border officers. The assessment of the effectiveness of the implementation of promising models of educational training of the staff of the State Border Guard Service of Ukraine in terms of legal aspects contributes to the decision on the feasibility of implementing perspective models.

References

Хартія стратегічного партнерства США — Україна від 10.11.2021 р. Посольство США в Україні. URL : https://bit.ly/3uLTzWt.

Левадний І. А., Фігура О. В., Боровик О. В. Стан та актуальні проблеми освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2022. Том 28 № 1: Част. 1. С. 105–127. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.959.

Сердюк С. І., Луцький О. Л., Боровик О. В. Шляхи та способи розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2022. Том 28 № 1: Част. 1. С. 194–221. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.964.

Васильчук І. І., Коваль Б. М., Боровик О. В. Нормативно-правові і технологічні засади вдосконалення освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2022. Том 28 № 1: Част. 1. С. 5–19. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.952.

Дослідження проблем правового регулювання застосування Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів у збройних конфліктах, їх залучення до антитерористичних та інших операцій в мирний час, з урахуванням стандартів НАТО і досвіду провідних країн світу: науково-дослідна робота / Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2018. 98 с.

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки. Закон України від 17.12.2021 р. № 1986–IX. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3P6D9jB.

Слюсар В. І., Гамалій Н. В. Система систем стандартів. Основні напрями формування ВТП держави та шляхи її реалізації : Тези доповіді 1-ї науково-практичної конференції. Київ : ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2014. C. 65–67.

Слюсар В. І. Щодо стратегії формування системи систем стандартів НАТО. Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки : зб. матер. V Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11–12 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. C. 84–86.

Слюсар В. И. Концепция межвидовых стандартов НАТО. Новітні технології — для захисту повітряного простору : Тези доповідей 14-ї наук. конф. (м. Харків, 11–12 квітня 2018 р.). Харків : ХНУПС, 2018. C. 46–47.

Удосконалення національної системи військової освіти відповідно до стандартів підготовки фахівців у навчальних закладах країн-членів НАТО: науково-дослідна робота / Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2017. 668 с.

Collective training and exercise directive. BI-SC Directive (CT&ED) 075-003 02.10.2013. NATO Milmed COE. URL: https://bit.ly/3z1v36a.

Бестюк А. І. Механізми державного управління вищою військовою освітою в Україні. Дис. … канд. наук з держ. упр., 25.00.02. Харків, 2021. 259 арк.

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки. Закон України від 17.12.2021 р. № 1986–IX. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3P6D9jB.

Про освіту. Закон України від 05.09.2017 р. № 2145–VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3kkN0Tk.

Положення про вищі військові навчальні заклади. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. № 467. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3Pn96nt.

Про військовий обов’язок і військову службу. Закон України від 25.03.1992 р. № 2232–XII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3IxIpKG.

Про національну безпеку України. Закон України від 21.06.2018 р. № 2469–VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://bit.ly/2TOeXbC.

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки. Висновок Комітету з питань науки, освіти та інновацій від 14.07.2021 р. щодо проєкту Закону від 09.06.2021 р. № 5641. Верховна Рада України. URL: https://bit.ly/3O8kqmu.

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556–VII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3qHfsBE.

Затверджені стандарти вищої освіти. Міністерство освіти і науки України. URL: https://bit.ly/3uJ8ktf.

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3IxRtPC.

Професійний стандарт офіцера тактичного рівня Державної прикордонної служби України. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. URL: https://bit.ly/3RuhnYC.

Про Державну прикордонну службу України. Закон України від 03.04.2003 р. № 661–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Published
2022-07-01
Section
Law