Public Health Strategic Programs in the Area of Anti-HIV/AIDS at the Regional Level in Ukraine (Case of Sumy Region)

Keywords: HIV/AIDS, strategic management, public health, regional development

Abstract

Today, according to WHO and UNAIDS, Ukraine remains a region with a high prevalence of HIV infection in Eastern Europe and Central Asia and is one of the leaders in the number of HIV-positive people. According to the Public Health Centre of the Ministry of Health of Ukraine, more than 350,000 cases of HIV infection were registered in Ukraine between 1987 and 2020, including almost 120,000 cases of AIDS and more than 50,000 deaths from diseases caused by AIDS. Almost 240,000 HIV-positive people are under medical supervision. In the country, the epidemic continues to spread among the general population due to the increasing epidemic importance of sexual transmission of HIV, which currently accounts for 65.6 % of first-time HIV patients, and the leading role of key at-risk groups (people who use drugs, people who provide sexual services for a fee, men who have sex with men, and their partners) in the spread of HIV. In the context of health care reform, the issue of achieving the Global Goal of Combating HIV/AIDS «95-95-95» remains extremely important, which is that by 2030 95 % of HIV-infected people should know their diagnosis, 95 % of them — receive treatment, and 95 % of these people have an indeterminate level of viral load. Also, the priority area of activity is to ensure equal access of the population to HIV treatment and prevention services, including representatives of key risk groups. Therefore, we consider the topic of our study relevant. The purpose of the study: is to develop strategic public health programs in the field of HIV/AIDS and to identify priority areas for further prevention of the spread of HIV/AIDS at the regional level. The scientific sources are analysed, different approaches to strategic public health management are studied, the directions of further research are chosen. General scientific theoretical methods are used to solve the outlined tasks and achieve the research goal: study and analysis of scientific sources on health care, HIV/AIDS, statistical and accounting documents, research data and assumptions. The results of the study allow to scientifically substantiate the priority areas of state policy in the field of combating the spread of HIV/AIDS and to determine the financial component of measures to combat the spread of HIV/AIDS. It is advisable for researchers to further focus on the study of strategic directions in the field of HIV/AIDS and their financial component in order to effectively implement management plans in this area.

References

Запорожан В. М., Аряєв М. Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. Київ : Здоров’я, 2004. 635 с.

Аніщенко О. В. Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності державної політики у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу: регіональний вимір. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2017. 34 с.

Баранова Н. П. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: прогнозування, моделювання, оцінка. Київ : МОП, 2018. 119 с.

Дащук А. М., Корж В. П., Карабан О. М., Черникова Л. І. ВИЧ/СПИД инфекция. Харків, 2018. 366 с.

Квіташвілі О. М. Від Міністра охорони здоров’я України [вступне слово]. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років. Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації. URL: https://bit.ly/3S7hoBe.

Шевцов В. Г. Стратегія державного управління системою охорони здоров’я в Україні. Теорія та практика державного управління. Харків : Магістр, 2007. Вип. 3 (18). С. 183–190.

Ціборовський О. М., Істомін С. В., Сорока В. М. Шляхи систематизації законодавства України у сфері охорони здоров’я. Київ, 2017. 72 с.

Урсол Г. М., Скрипник О. А., Бугро В. І. Стратегія реформ. Регулювання фінансових ресурсів галузі охорони здоров’я: від державного до приватного сектору. Кіровоград : УмексЛІД, 2018. 404 с.

Кризина Н. П. Обґрунтування реформування галузі охорони здоров’я за даними України та зарубіжних країн у контексті політики Всесвітньої організації охорони здоров’я. Україна. Здоров’я нації. 2008. № 1. С. 80–86.

Европейская база данных «Здоровье для всех» (HFA-DB). European Health Information Gateway. URL: https://bit.ly/3djFlXB.

Звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я. Україна. Здоров’я нації. 2020. № 1. С. 80–86.

Оперативна інформація про офіційно зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції, СНІДу та смертей, зумовлених СНІДом, за липень 2022 року. Центр громадського здоров’я України | МОЗ. URL: https://bit.ly/3LqrzPy.

Національна оцінка ситуації ВІЛ/СНІД в Україні. Станом на початок 2021 року. Київ, 2021. Центр громадського здоров’я України | МОЗ. URL: https://bit.ly/3RUDLKL.

Марциновська В., Матюшкіна К., Антоненко Ж. ВІЛ-інфекція в Україні, інформаційний бюлетень. Київ, 2021. № 52. 108 с. Центр громадського здоров’я України | МОЗ. URL: https://bit.ly/3QTnaFR.

UNAIDS data 2018. Geneva : UNAIDS, 2018. UNAIDS. URL: https://bit.ly/3UgVMV8.

UNAIDS data 2019. Geneva : UNAIDS, 2019. UNAIDS. URL: https://bit.ly/3eVwBqU.

The Global Fundto Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. URL: http://www.theglobalfund.org.

Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ». Закон України від 12.12.1991 р. № 1972–ХІІ. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3RRNxx9.

Інфекційні хвороби: ВІЛ-інфекція/СНІД: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. Київ : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2015. 21 с.

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років [Міжнародний фонд «Відродження», 2014]. Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації. URL: https://bit.ly/3S7hoBe.

Дослідження причин поширення ВІЛ/СНІДу / відп. ред. В. Гордєйко. Київ : ПРООН, 2011. 192 с.

Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. № 1415–р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3DuHkCY.

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1440. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3DCnVzZ.

Про організацію виконання Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року. Наказ управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації від 10.02.2020 р. № 98–ОД. Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації. URL: https://bit.ly/3LuhzEL.

Профілактика ВІЛ-інфекції, діагностика, лікування та догляд для ключових груп населення. Клінічна настанова, заснована на доказах, Київ, 2018. 140 с.

Петренко В. І. Стандарт лікування ВІЛ-позитивних людей, які є споживачами ін’єкційних наркотиків. Київ : М-во охорони здоров’я України, 2017. 192 с.

Слабкий Г. А., Пархоменко Г. Я., Астахова Н. Ю. Здоровье 2020 — новая европейская политика и стратегия в интересах здоровья населения. Вісник проблем біології і медицини. 2014. № 3, Т. 1. С. 16–20.

Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. № 1425-р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3DuHkCY.

Published
2022-08-31
Section
Public Administration