Legal Problems of Land Protection and Restoration during the Martial Law in Ukraine

Keywords: land, land plot, land protection and restoration, land reclamation, land conservation, degraded and damaged land, normative legal act, ecological situation, soil monitoring, national program

Abstract

The article deals with environmental and legal problems related to pollution, degradation and damage to Ukraine’s land resources as a result of the introduction of war by Russia on Ukrainian territory. The authors analyse legal gaps and conflicts in the field of land legal relations regarding the protection and restoration of the lands of Ukraine. The article also studies the ecological situation of land plots affected by military operations. The scientific work raises the question of the implementation of such land protection measures as conservation and reclamation in the post-war period of time in Ukraine and their legal consolidation in the current legislation of Ukraine. The authors researche innovative technologies for land reclamation based on foreign experience and the basis of the work of domestic scientists of the «Institute of Soil Science and Agrochemistry named after O. N. Sokolovsky». This is primarily phytoremediation and remediation of degraded soils by growing such crops as giant miscanthus, sunflower, and corn. These plants will make it possible not only to restore the lands of our country quickly but also to produce cheap and ecologically clean eco-oil in the future, allowing the development of the country’s economic potential. Such lands will be suitable for organic farming in Ukraine in the future. In the article, the scientist, based on the study of the legislative framework of the current land legislation of the state, proposes to adopt the «National program for the protection and restoration of lands of Ukraine in the post-war period», to make changes and additions to the normative legal acts that regulate legal relations regarding the reclamation and conservation of lands, as well as to adopt such documents as the Law of Ukraine «On Conducting Soil Monitoring» and the Regulation «On Conducting Reclamation on Contaminated, Damaged and Degraded Lands of Ukraine». The approval of such documents will provide an opportunity to regulate the legal mechanism of restoration and protection of lands through the conservation and reclamation of Ukraine’s damaged, degraded, and polluted lands.

References

Реабілітація українських ґрунтів після війни коштуватиме сотні мільйонів доларів — експерти (02.11.2022; 10:41). Головний сайт для агрономів. URL: https://bit.ly/3ZOtTXf.

Вівчаренко О. Стан та прояви проблематики дослідження правової охорони земель України. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 1. С. 93–99.

Гавриш Н. Еколого-правове регулювання використання ґрунтів. Право. Людина. Довкілля. 2019. Вип. 10 (2). С. 60–65.

Дейнега М. Теоретико-правові підходи до характеристики суспільних відносин з відтворення природних ресурсів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 1, Том 1. С. 130–132.

Лісова Т. Особливості об’єкта правовідносин щодо відновлення земель як складника предмета земельного права. Право і суспільство. 2019. № 1. С. 62–67.

Кулинич П. Охорона землі як основного національного багатства: конституційний аспект. Часопис Київського університету права. 2011. № 1. С. 235–239.

Мірошниченко А. М. Земельне право України. Київ : Алерта, 2013. 512 с.

Носік В. Земельне право і законодавство України: системна криза чи зміна парадигми в умовах реалізації цілей сталого розвитку в Україні до 2030 р. Право України. 2020. № 5. С. 76–90.

Уркевич В. Право постійного користування земельною ділянкою: проблеми теорії та практики. Право України. 2020. № 5. С. 143–157.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768–ІІІ. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3bvab8m.

Про охорону земель. Закон України від 19.06.2003 р. № 39. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3ZMX115.

Про землеустрій. Закон України від 22.05.2003 р. № 36. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3XEjWtm.

Про затвердження порядку консервації земель. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 р. № 35. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3XsXtzW.

Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3GRSt0J.

Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель. Постанова Кабінету міністрів України від 17.12.2008 р. № 1098. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3XoUUit.

Про затвердження Методики визначення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану. Наказ Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України від 04.04.2022 р. № 167. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3QPXNX2.

Дешеве екопальне та відновлення родючості — план НААН щодо відновлення постраждалих від війни ґрунтів. Landlord.ua. URL: https://bit.ly/3wfk0Ez.

Рекультивація забруднених військовими діями земель можлива за допомогою вирощування енергетичних культур, — експерти (25.09.2022; 10:33). Superagronom.com. URL: http://bit.ly/3ktqhJZ.

Про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. Наказ Міністерства Аграрної політики України від 26.02.2006 р. № 51. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3HgHcse.

Published
2022-12-31
Section
Law