Peculiarities of Court Proceedings in Absentia as a Manifestation of the Differentiation of Criminal Proceedings

  • Iryna OBORONOVA Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law
Keywords: differentiation, court proceedings, court of first instance, special proceedings, proceedings in absentia

Abstract

...

References

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Council of Europe. URL: https://bit.ly/3XBaSWQ.

Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України. Право України. 2015. № 7. С. 16–25.

Case of Sejdovic v. Italy (Application № 56581/00): Judgment of 01 March 2006. European Court of Human Rights. URL: http://bit.ly/3R5I4Db.

Case of Sanader v. Croatia (Application № 66408/12): Judgment of 12 February 2015. European Court of Human Rights. URL: http://bit.ly/3DbkrDy.

Case of Somogyi проти Italy (Application № 67972/01): Judgment of 18 May 2004. European Court of Human Rights. URL: http://bit.ly/3JiNAR5.

Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28.05.1970 р. № ETS-70. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3HvvKZX.

Нагорнюк-Данилюк О. Підстави спеціального судового провадження в кримінальному процесі України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. Вип. 2. С. 361–371.

Recommendation № r (87) 18 of the Committee of Ministers to Member States concerning the simplification of criminal justice. Council of Europe. URL: https://bit.ly/3HvqpBD.

Resolution № (75) 11 on the criteria governing proceedings held in the absence of the accused. Council of Europe. URL: https://bit.ly/3JbwPY9.

Коперсак Д. В., Смоков С. М. Заочне досудове розслідування та заочний судовий розгляд кримінальних правопорушень: теоретичний аналіз та проблеми практичного застосування. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 2. С. 113–119.

German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung). Federal Ministry of Justice. URL: http://bit.ly/3WH4SdE.

Code of Criminal Procedure of the French Republic. Legislationline. URL: https://bit.ly/3j9M0WX.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова. Registrul de Stat. URL: http://bit.ly/3XYgev2.

Code of Criminal Procedure of the Republic of Estonia, passed 12 February 2003. Riigi Teataja. URL: https://bit.ly/3DdED7T.

Під час кримінального провадження за процедурою «in absentia» на одній чаші терезів — інтереси забезпечення ефективності провадження, а на другій — право особи на справедливий суд (22.05.2020; 17:21). Верховний Суд. URL: http://bit.ly/3HvuRjW.

Щодо процедури судового розгляду в спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого: in absentia (08.09.2022; 09:49). Advokat Post. URL: http://bit.ly/3XZ7lkI.

Ухвала Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.12.2022 р. у справі № 727/11000/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://bit.ly/3JfCBrv.

Ухвала Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.12.2022 р. у справі № 727/11457/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://bit.ly/3XBblby.

Ухвала Краматорського міського суду Донецької області від 09.01.2018 р. у справі № 234/5284/17. Аналітично-правова система «ZakonOnline». URL: http://bit.ly/3XDIwey.

Published
2022-12-31
Section
Law