Features Of Criminal Procedural Proving During Judicial Debates In Proceedings In The Court Of First Instance

  • Serhii KRUSHYNSKYI Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law
  • Svitlana DANKOVA Khmelnytskyi City-Raion Court of Khmelnytskyi Oblast
Keywords: evidence, proving, judicial proceedings, trial, court of first instance, judicial debates

Abstract

...

References

Данькова С. О. Структура кримінального процесуального доказування в судовому провадженні у першій інстанції. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 6. С. 628–632. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.06.111.

Сухонос В. В., Звірко О. Є. Комунікативний аспект обвинувальної промови у судових дебатах. Вісник прокуратури. 2012. № 9. С. 86–92.

Загурський О. Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми. Автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2003. 17 с.

Бобечко Н. Р. Судові дебати у кримінальному провадженні: суть, завдання, значення, зміст. Право і суспільство. 2022. № 4. С. 378–386. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2022.4.55.

Кримінальний процес України / за заг. ред. О. П. Кучинської, Ю. В. Циганюк. Київ : Юрінком Інтер, 2021. 448 с.

Крушинський С. А. Подання доказів у кримінальному судочинстві України. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 247 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651–VI. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://t.ly/XkhE6.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 01.08.2022 р. у справі № 640/7928/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://t.ly/ARrC7.

Мирошниченко Ю. М. Ситуаційна характеристика завершального етапу судового розгляду кримінальних справ. Нове українське право. 2023. Вип. 1. С. 181–187. https://doi.org/10.51989/NUL.2023.1.23.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 06.07.2022 р. у справі № 127/15447/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://t.ly/CJbLY.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19.07.2022 р. у справі № 727/13085/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://t.ly/h2Z2P.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 24.11.2021 р. у справі № 643/2909/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://t.ly/X5B7W.

Шумило М. Є. Поняття доказів у кримінальному процесі: пролегомени до розуміння «невловного» феномену доказового права. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 3. С. 95–104.

Крушинський С. А., Оборонова І. В. Особливості провадження в суді присяжних у контексті диференціації кримінального судочинства. Наше право. 2022. № 3. С. 115–121. https://doi.org/10.32782/NP.2022.3.19.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 03.12.2019 р. у справі № 311/793/14–к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://t.ly/yNMAv.

Published
2023-12-31
Section
Law