Current State And Prospects Of Legal Regulation Of The Digital Assets Turnover In Ukraine

  • Vitalii BATSUTSA Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law
Keywords: blockchain, digital assets, digital asset service providers, electronic money tokens, digital asset turnover, virtual currency

Abstract

...

References

Про віртуальні активи. Закон України від 17.02.2022 р. № 2074–IX. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://t.ly/sK-Cw.

Віртуальні активи в Україні. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://t.ly/qG31L.

Кобильнік Д. А., Никонова М. Р. Особливості використання віртуальних активів: фінансово-правовий аспект. Публічне право. 2022. № 4 (48). С. 117–125. https://doi.org/10.32782/2306-9082/2022-48-13.

Грицай С. О. Правовий режим віртуальних активів в Україні. Juris Europensis Scientia. 2022. Вип. 2. С. 65–68.

Новицький В. Я., Фица В. М. Становлення та розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів. Інформація і право. 2021. № 4(39). С. 179–186. https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249302.

Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства / за заг. ред. Н. М. Пантєлєєвої, С. Ю. Колодія, М. А. Ребрика. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 299 с.

Blockchain Laws and Regulations 2020. Global Legal Insights. URL: https://t.ly/rfYXl.

Blandin A., Cloots A., Hussain H. Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study. Cambridge Centre for Alternative Finance. 2019. № 23. 122 p.

Кремінський О. Правовий режим віртуальної валюти (криптовалюти) в Україні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2020. Vol. 6, No 4. С. 1001–1009. http://dx.doi.org/10.22178/pos.57-2.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Закон України від 06.12.2019 р. № 361–IX. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://t.ly/3X2cR.

Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Указ Президента України від 23.11.2011 р. № 1063/2011. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1063/2011.

Довідка Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо проекту Закону України «Про віртуальні активи» (реєстр. № 3637 від 11.06.2020 р.), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Жмеренецьким О. С., Василівим І. В., Потураєвим М. Р. та ін. Урядовий портал. URL: https://t.ly/uNS-T.

Hrachov A. A few words about secured virtual assets (07.04.2023). European Business Association. URL: https://t.ly/olDIA.

Патачиц Н. О., Філатова-Білоус Н. Ю. Перспективи визначення правового режиму криптовалюти у вітчизняному цивільному законодавстві з урахування досвіду зарубіжних країн. Форум права. 2021. № 67(2). С. 62–77. http://doi.org/10.5281/zenodo.4650279.

Яцик Т. В. Поняття крипто-активу у системі фінансового обліку. Young Scientist. 2019. № 2 (66). С. 295–298. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-2-66-64.

Овчаренко А. С. Віртуальні активи як об’єкти фінансового моніторингу. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2020. № 3. С. 98–103. https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-3-14.

Панфілов О. Є., Сідор М. І. Правове регулювання віртуальних активів в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 253–255. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-9/61.

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. Закон України від 23.02.2006 р. № 3480–IX. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://t.ly/X4EY5.

Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in crypto-assets, and amending Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 1095/2010 and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/1937. EUR-Lex. URL: https://t.ly/cBl44.

Про валюту і валютні операції. Закон України від 21.06.2018 р. № 2473–VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://t.ly/jmheh.

Форсайт «Віртуальні активи в Україні — 2030». Підсумковий звіт. Virtual Assets 2030. URL: https://t.ly/sVGTV.

Ward O., Rochemont S. Understanding Central Bank Digital Currencies (CBDC). An addendum to «A Cashless Society — Benefits, Risks and Issues (Interim paper)» (March 2019). Institute and Faculty of Actuaries. URL: https://t.ly/sD1L7.

Мінцифри: «В Україні можна буде легально розраховуватись криптовалютами» (06.08.2021; 08:17). МiнфiнМедiа. URL: https://t.ly/KW0IR.

Національний банк продовжить вивчати можливість випуску власної цифрової валюти — е-гривні (04.06.2019; 18:07). Національний банк України. URL: https://t.ly/zdz2r.

НБУ запросив техдопомогу МВФ щодо віртуальних активів (17.04.2023; 13:41). Фінансовий клуб. URL: https://t.ly/IYVpW.

Про Національний банк України. Закон України від 20.05.1999 р. № 679–XIV. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://t.ly/HDLMG.

Про платіжні послуги. Закон України від 30.06.2021 р. № 1591–IX. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://t.ly/Gw0Fo.

Shkliar A. I. The Phenomenon of Central Banks’ Digital Currencies (CBDC): Key Attributes and Implementation Perspectives. Ukrainian Society. 2020. № 1 (72). P. 123–137. https://doi.org/10.15407/socium2020.01.123.

Гудіма Т. С., Устименко В. А. Цифрова валюта центрального банку: економіко-правова характеристика. Правові горизонти / Legal Horizons. 2019. Вип. 19 (32). С. 94–100. SumDU Repository. URL: https://t.ly/iZ5AR.

Невмержицький Є. І., Єщенко М. С. Технологічна характеристика ф’ючерсів на віртуальних активах. Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. 2021. Том 4. С. 113–116. https://doi.org/10.18523/2617-3808.2021.4.113-116.

Published
2023-12-31
Section
Law